PL EN


2014 | 14 | 2 | 36-40
Article title

Physiological and physical profile of taekwondo athletes of different age categories during simulated combat

Content
Title variants
PL
Fizjologiczne i fizyczne profile zawodników taekwondo w różnych kategoriach wiekowych podczas symulowanej walki
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of the present study was to compare the physiological responses and the actions performed by taekwondo athletes from three different age groups. The sample consisted of children (10.9 ± 1.6 years), cadets (14.7 ± 1.3 years) and adults (23.4 ± 3.1) male taekwondo athletes, who participated in simulated taekwondo competition. Higher values were found in blood lactate cadets (9.49 ± 3.52 mmol.L-1) versus children (5.87 ± 2.45 mmol.L-1;, n2 = 0.274, P = 0.01), lower displacement values in adults (166.7 ± 20.2 m) versus children (225.4 ± 39.6 m, n2 =0.265, P = 0.01). Maximum speed also differed among groups (F = 3.39; P = 0.048; η2 = 0.195), with lower values for children (1.89 ± 0.22) versus adults (2.19 ± 0.34, P = 0.041) and cadets (2.16 ± 0.34, P = 0.025). For peak heart rate (HRpeak) there was an effect of group (F = 4.14; P = 0.027; η2 = 0.24) and of round (F = 10.55; P = 0.001; η2 = 0.28). Cadets had a higher HRpeak compared to adults (P = 0.025). Independently of age group, round 1 resulted in lower HRpeak compared to both rounds 2 (P = 0.004) and 3 (P < 0.001). Blood lactate, displacement, maximum speed and HRpeak differed among age groups, with no difference in acceleration and number of impacts. HRpeak and HRmean differed among rounds. The time spent during match simulated differed among HRpeak zones.
PL
Taekwondo jest sportem walki o wysokiej intensywności. Ze względu na tę cechę, intensywność względna i bezwzględna wysiłku wykonywanego przez sportowców czasie treningu lub zawodów jest trudna do określenia ilościowego. Stąd niektórzy autorzy mierzyli rodzaj i ilość działań, energię pochłoniętą przez elektroniczny protektor ciała podczas zawodów lub niektóre fizjologiczne reakcje np. wytwarzanie się mleczanu we krwi, tętno lub zużycie tlenu. Analiza zmiennych może pomóc zrozumieć wymagania fizyczne i fizjologiczne taekwondo oraz doprowadzić do poprawy metod szkoleniowych. Celem niniejszej pracy było porównanie reakcji fizjologicznych oraz czynności wykonywanych przez zawodników taekwondo z trzech różnych grup wiekowych. Próba składała się z dzieci (10,9 ± 1,6 lat), kadetów (14,7 ± 1,3 lat) i dorosłych (23,4 ± 3,1) zawodników taekwondo, którzy wzięli udział w symulowanej konkurencji taekwondo. Walka składała się z trzech 2-minutowych rund z 1 minutową przerwą, odtwarzając charakterystykę rzeczywistej konkurencji taekwondo. Sportowcy zostali sparowani w zależności od ich masy ciała i poziomu technicznego. Przemieszczenia ciała, przyspieszenie, liczba uderzeń (np. przyspieszenia były mierzone w jednostkach siły „G”) i prędkości maksymalne zostały określone przez trójosiowy akcelerometr, który posiadał na sobie każdy sportowiec. Tętno zostało zmierzone za pomocą EI SPI Elite (GPSports Systems, Australia) zintegrowanego z czujnikiem polarnym (Polar, Finlandia). Wyższe wartości mleczanu we krwi znaleziono u kadetów (9,49 ± 3,52 mmol.L-1) w porównaniu z dziećmi (5,87 ± 2,45 mmol.L-1; n2 = 0,274 , P= 0,01), niższe wartości odchyłowe u dorosłych (166,7 ± 20,2 m) w porównaniu do dzieci (225,4 ± 39,6 m, n2 = 0,265, P = 0,01). Różnica w maksymalnej prędkości między grupami wynosiła (F = 3,39, P = 0,048; η2 = 0,195), przy niższych wartościach dla dzieci (1,89 ± 0,22) w porównaniu do osób dorosłych (2,19±0,34, P=0,041) i kadetów (2,16±0,34, P=0,025). Dla szczytowej akcji serca (HRpeak) rezultat dla grupy wynosił (F = 4,14, P = 0,027; η2 = 0,24) i całościowy (F = 10,55, P = 0,001; η2 = 0,28). HRpeak dla kadetów miał wyższą wartość w porównaniu do osób dorosłych (P =0,025). Niezależnie od grupy wiekowej, w rundzie 1 uzyskano niższą wartość HRpeak w porównaniu do obu rund 2 (P = 0,004 ) i 3 ( P <0,001). Zawartość mleczanu we krwi, wartości odchyłek, prędkość maksymalna i HRpeak różniły się w grupach wiekowych, bez różnicy w przyspieszeniu i liczby uderzeń. HRpeak i HRmean różniły między rundami. Czas spędzony podczas symulowanej walki różnił się między strefami HRpeak.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
36-40
Physical description
Contributors
  • Universidad San Sebastián (Chile)
  • Universidad de Santiago de Chile (Chile)
  • Universidad Mayor (Chile)
  • School of Physical Education and Sport University of São Paulo (Brazil)
  • Clínica MEDS (Chile)
  • Universidad de Santiago de Chile (Chile)
  • Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ec363d2-78db-40ca-8886-de9daa530977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.