PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 102-117
Article title

Determinanty zainteresowania płatnościami mobilnymi ze strony polskich konsumentów

Content
Title variants
EN
Determinants of Interest in Mobile Payments among Polish Consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to examine the factors influencing the interest in using mobile payments by Polish consumers. The diversity of mobile payments markets in the world was presented, considering different trends in developing countries and highly developed ones. As a starting point of the study, the classic Technology Acceptance Model (TAM) was adopted. The authors adapted TAM to the conditions of the payment market. Statistical verification was carried out using structural equation modeling, on the basis of the survey on a representative sample of Polish society. The results bring an important indication for the requirements that should be met by the mobile payment system to achieve broad interest of consumers, and suggest the choice of the target group.
PL
Celem artykułu jest poznanie czynników kształtujących zainteresowanie korzystaniem z płatności mobilnych przez polskich konsumentów1. Przedstawiono zróżnicowanie rozwoju rynku płatności mobilnych na świecie, uwzględniając odmienne trendy występujące w krajach rozwijających się oraz wysokorozwiniętych. Za punkt wyjścia badania przyjęto klasyczny model akceptacji technologii (TAM), dostosowany przez autorów do uwarunkowań rynku usług płatniczych. Jego weryfikacji dokonano z użyciem modelowania równań strukturalnych, na podstawie danych empirycznych z badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa. Uzyskane wyniki stanowią ważną wskazówkę dla warunków, jakie powinien spełniać system płatności mobilnych, aby uzyskać szerokie zainteresowanie konsumentów, a także sugerują wybór grupy docelowej dla takiej oferty.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Agarwal, R. i Prasad, J. (1999). Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies? Decision Sciences, 30 (2), 361-391, http://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb01614.x.
 • Banaś, J. (2010). Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych, ujęcie teoretyczne. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, (3), 5–16.
 • Bel de, J. i Gâza, M. (2011). Mobile Payments 2012 - My mobile, my wallet? Pozyskano z: https://innopay.com/assets/Reports/Mobile-payments-2012-Innopayv1.01.pdf.
 • Borcuch, A. (2007). Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości. Analiza ekonomicznoprawna. Warszawa: CeDeWu.
 • Chmielarz, W. i Nowak, A. (2010). Selected mobile payment systems in Poland. Usability analysis from customers’ point of view. Journal of Internet Banking and Commerce, 15 (3).
 • Cronbach, L.J. (1971). Test validation. W: R.L. Thorndike (red.), Educational Measurement (s. 443–507). Washington: American Council on Education.
 • Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3), 319–340, http://doi.org/10.2307/249008.
 • Fishbein, M. i Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Górka, J. (2010). Płatności mobilne systemu Payter. Miesięcznik Finansowy BANK, (6), 63–65.
 • Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, http://doi.org/10.7172/978-83-63962-30-2.
 • Harasim, J. (2013). Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Kelley, K. i Lai, K. (2011). Accuracy in parameter estimation for the root mean square error of approximation: Sample size planning for narrow confidence intervals. Multivariate Behavioral Research, 46 (1), 1–32, http://doi.org/10.1080/00273171.2011.543027.
 • Kim, C., Mirusmonov, M. i Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computers in Human Behavior, 26 (3), 310–322, http://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.013.
 • Kisiel, M. (2013). Modele systemów płatności mobilnych a źródła pieniądza oraz mechanizmy rozrachunku transakcji. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (2), 61–73, http://doi.org/10.12775/CJFA.2013.016.
 • Kisiel, M. (2014a). Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie. Kierunki rozwoju, wybrane przykłady. Wrocław. Pozyskano z: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/niekartowe-swiat.pdf.
 • Kisiel, M. (2014b). Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce. Wrocław. Pozyskano z: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/niekartowe-Polska.pdf.
 • Komisja Europejska. (2012). Zielona Księga “W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych”. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:PL:PDF.
 • Park, S.Y. (2009). An analysis of the Technology Acceptance Model in understanding university students’ behavioral intention to use e-learning. Educational Technology & Society, 12 (3), 150–162.
 • Pénicaud, C. (2012). State of the Industry: Results from the 2012 Global Mobile Money Adoption Survey. London. Pozyskano z: http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/state-of-the-industry-2012.
 • Pénicaud, C. i Katakam, A. (2013). State of the Industry 2013: Mobile Financial Services for the Unbanked. London. Pozyskano z: http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/state-of-the-industry-2013.
 • Pietrzak, M.B. i Żurek, M. (2012). Ład społeczny w powiatach – analiza przy użyciu modelowania równań strukturalnych SEM. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, (4), 189–200.
 • PKO Bank Polski. (2013). 90 tysięcy użytkowników i transakcja IKO co minutę. PKO Bank Polski. Pozyskano z: http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/90-tysiecy-uzytkownikow-i-transakcja-iko-co-minute.
 • Polasik, M. (2013). Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży – szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska i M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 79–102). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Polasik, M., Górka, J., Wilczewski, G., Kunkowski, J., Przenajkowska, K. i Tetkowska, N. (2013). Time efficiency of Point-of-Sale payment methods: Empirical results for
 • cash, cards and mobile payments. Lecture Notes in Business Information Processing, 141, 306–320, http://doi.org/10.1007/978-3-642-40654-6_19.
 • Polasik, M., Marzec, J., Fiszeder, P. i Górka, J. (2012). Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim. Materiały i Studia,(265).
 • Polasik, M., Przenajkowska, K., Starogarska, E. i Maciejewski, K. (2011). Usage of mobile payments in point-of-sale transactions. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (205), 227–239.
 • Safaricom. (2013a). M-PESA Timeline. Safaricom. Pozyskano z: http://www.safaricom.co.ke/mpesa_timeline/timeline.html.
 • Safaricom. (2013b). M-PESA Story. Safaricom. Pozyskano z: http://nchinampesa.safaricom.co.ke.
 • Schierz, P.G., Schilke, O. i Wirtz, B.W. (2010). Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An empirical analysis. Electronic Commerce Research and Applications, 9 (3), 209–216, http://doi.org/10.1016/j.elerap.2009.07.005.
 • Shin, D.-H. (2009). Towards an understanding of the consumer acceptance of mobile wallet. Computers in Human Behavior, 25 (6), 1343–1354, http://doi.org/10.1016/j.chb.2009.06.001
 • Spacey, R., Goulding, A. i Murray, I. (2004). Exploring the attitudes of public library staff to the Internet using the TAM. Journal of Documentation, 60 (5), 550–564, http://doi.org/10.1108/00220410410560618.
 • Statista. (2012). Number of mobile payment users from 2009 to 2016, by region (in-millions). Statista. Pozyskano z: http://www.statista.com/statistics/279957/number-ofmobile-payment-users-by-region.
 • Szmigielska, B., Wolski, K. i Jaszczak, A. (2012). Modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. e-mentor, (45).
 • Wester, J. (2012). Starbucks continues to give mobile payments a buzz. Pozyskano z: http://www.mobilepaymentstoday.com/news/starbucks-continues-to-give-mobile-paymentsa-buzz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ec5d634-5a0e-4c95-9d04-b508cbaa31b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.