PL EN


2017 | 3(89) | 66-78
Article title

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW

Title variants
EN
Non-agricultural entrepreneurship in the rural areas of Piotrków Kujawski commune in the opinion of entrepreneurs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to examine the non-agricultural entrepreneurship among residents of rural areas of Piotrków Kujawski commune after integration with the European Union. Research have been carried out in May and June 2015 among 50 entrepreneurs chosen at random from a group of 110 business owners from the rural areas of Piotrków Kujawski (both among farmers taking up additional economic activity, and residents of rural areas who are not farmers). In research has been used survey method using intelligence technique of the questionnaire interview. Thanks to the research, it was found that the Polish accession to the European Union has resulted in an increase in the number of business entities in the commune of Piotrków Kujawski. This has contributed to reducing unemployment, because owners of the business employed a few workers in their firms. Studies have shown that the vast majority of respondents used external funds (e.g. preferential loans, investment loans, working capital loans) and with its own funds. As studies show the vast majority of respondents did not use funds from the European Union.
Year
Issue
Pages
66-78
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Sławomir Zawisza, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Ekonomiki I Doradztwa w Agrobiznesie, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Poland.
References
 • Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Wasilewski A. (2008): Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • 2. Informator Powiat Radziejowski 2009, Wyd. Starostwo Powiatowe, Radziejów.
 • 3. Kłodziński M. (2014): Sektor przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, nr 2, ss. 123-128.
 • 4. Łuczka-Bakuła W., Zyskowska I. (2006): Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Prodruk, Poznań.
 • 5. Sieczko A., Parzonko A. J. (2017): Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 45-54.
 • 6. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. (2010): Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 7. Sikorska A., /red./ (2009): Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich. Synteza z lat 2005-2009. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • 8. Wasilewski A., /red./ (2012): Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • 9. Internet 1: Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2014 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html (data dostępu: 23.09.2015 r.)
 • 10. Internet 2: Serwis UMiG Piotrków Kujawski. O gminie. http://piotrkowkujawski.pl/kat/id/102 (data dostępu: 23.09.2015 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ecd63cb-35ad-41fd-b5ec-e0acb0d4e4bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.