PL EN


2013 | 2(23) | 171-181
Article title

Financial management in households

Authors
Content
Title variants
PL
Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of a household is to meet its members’ needs and aspirations. In order to achieve it, the household has to pursue the appropriate financial policy. As a result of budgetary restrictions, consumers face the necessity to consider numerous financial issues and take proper decisions. The subject of the article is the finance of households. It discusses the financial decision making process in households and fund management in a household. It shows the conditions of accumulating savings and retaining them, pays attention to their diverse character, presents the goals of saving in Polish households. Moreover, the article discusses the conditions of converting savings into investment and the risk related to it. It also shows the size and the structure of financial assets of Polish households.
PL
Głównym celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji jego członków. Aby to osiągnąć, musi ono prowadzić odpowiednią politykę w zakresie finansów. Wskutek ograniczeń budżetowych konsumenci stają przed koniecznością rozpatrywania wielu spraw finansowych i podejmowania odpowiednich decyzji. Przedmiotem artykułu są finanse gospodarstw domowych. Omówiono w nim proces podejmowania decyzji finansowych w gospodarstwie domowym oraz zarządzanie środkami finansowymi w gospodarstwie. Ukazano warunki gromadzenia oszczędności i ich utrzymania, zwrócono uwagę na różny ich charakter, przedstawiono cele oszczędzania polskich gospodarstw domowych. W artykule omówiono także warunki przekształcania się oszczędności w inwestycje oraz ryzyko z tym związane. Ukazano też wielkość i strukturę aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych.
Year
Issue
Pages
171-181
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel. +48 14 65 65 527
References
 • Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2012.
 • Anioła P., Gołaś Z. Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Warszawa: National Bank of Poland. Department of Education and Publications, 2012 (Series Materiały i Studia, no. 282). ISSN 2084-6258.
 • Antonides G., Van Raaij W.F. Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Transl. by M. Zagrodzki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-01-13960-9.
 • Bury A. Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: CeDeWu, 2002. ISBN 83-87885-25-8.
 • Harasim J. “Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe”. In: Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce. Ed. J. Harasim. Katowice: Polish Economic Society, 2007. ISBN 978-83-902856-8-9.
 • Kukulski J. Karty płatnicze. Warszawa: Kodeks, 2002. ISBN 83-89051-33-8.
 • Łabenda K.P. Budżet domowy pod kontrolą. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011. ISBN 978-83-246-2483-6.
 • Lipiński M. Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2008. ISBN 978-83-246-1018-1.
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania. A report by Kronenberg Foundation at City Handlowy Bank. TNS Pentor, 2011.
 • Rook D.W. “The buying impulse”. Journal of Consumer Research, 1987, no. 1.
 • Rynek kart płatniczych w Polsce. National Bank of Poland, Department of Social Communication. Warszawa 2003.
 • Smaga M. Karty płatnicze. Kraków: Zakamycze, 1998. ISBN 83-86393-94-7.
 • Smith I. Meeting customer needs. Oxford: Butterworth Heinemann, 2003. ISBN 075065984X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ed276f8-ffd0-4ece-8f5c-c005dd138a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.