PL EN


2015 | 1(25) | 113-130
Article title

Wyboista droga do niepodległości – Wietnam w latach 1940–1945

Content
Title variants
EN
The Bumpy Road to Independence – Vietnam in 1940–1945
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Bumpy Road to Independence – Vietnam in 1940–1945 The purpose of the article is the presentation of the most important facts concerning the situation in Vietnam in 1940–1945 with particular focus on the independence efforts of the population of that country ended in a partial success in the form of proclamation of the Democratic Republic of Vietnam in September 1945. The text includes, among others, the geopolitical importance of the French Indochina in the context of the War on the Pacific, the policies of the colonial administration, Japan’ s activities aimed at taking the control over Vietnam, the activity of the local communist movement and the role of the United States in setting in motion the process of decolonisation of the Indochinese Peninsula.
Contributors
References
 • - Piotr Ostaszewski, Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Warszawa, DiG, 2000
 • - Truong Chinh, The August Revolution, Hanoi, Foreign Languages Publishing House, 1958
 • - Claude H. d’Alzon, La présence militaire française en Indochine (1940–1945), Paris 1985
 • Sebastien Verney, L’Indochine sous Vichy. Entre révolution nationale, collaboration et identités nationales 1940–1945, Paris, Riveneuve éditions, 2012
 • - Philippe Grandjean, L’Indochine face au Japon: 1940–1945. Decoux-de Gaulle, un malentendu fatal, Paris, L'Harmattan, 2004
 • - K. Tachikawa, Dainiji Sekai Taisen to Furansuryō. Nichi-Futsu koryōku no kenkyū, Tokio 2000
 • - MMinami cho Yoshizawa, Sensō kakudai no kōzu. Nihongon no „Futsuin shinchū”, Tokio, Aoki Shoten, 1986.
 • - Ellen J. Hammer, The Struggle for Indochina 1940–1955, Stanford, Stanford University Press, 1966
 • - Wiesław Olszewski, Historia Wietnamu, Kraków–Warszawa–Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
 • Leszek Sobolewski, Francuskie Indochiny w polityce Japonii w latach 1940–1945, Warszawa, Trio, 2011
 • - Władysław Góralski, Polityka Stanów Zjednoczonych w południowo-wschodniej Azji 1945–1955, Warszawa, PISM, 1969.
 • - Jan Kieniewicz, Złoto, korzeniei krzew, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
 • - Pierre Brocheux, The Mekong Delta. Ecology, Economy, and Revolution, 1860–1960, Madison University of Wisconsin Press, 1995
 • - Jarema Słowiak, I wojna indochińska [w:] Studia nad wojnami w Indochinach, t. 2, red. P. Benken, J. Słowiak, Zabrze–Tarnowskie Góry, Infort Editions, 2014, s. 10-29
 • - Przemysław Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin, IPN, 2014
 • - Przemysłąw Benken, Ideologia komunistyczna a tradycyjne wartości mieszkańców Wietnamu [w:] W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń 2014, s. 93–106
 • - W.G. Beasley, Japanese Imperialism 1984–1945, Oxford 1987
 • - Michał Piegzik, Holenderskie Indie Wschodnie 1941–1942, Bellona, Warszawa 2014
 • - Jakub Polit, Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska 1937–1945, Avalon, Kraków 2013
 • - Louis Allen, The End of the War in Asia, London, Hart-Davis, 1976
 • - J. Jastrzębski, Kuantan 10 XII 1941. Anatomia brytyjskiej klęski, Tarnowskie Góry–Zabrze 2014
 • - Masaya Shiraishi, The Vietnamese Phuc Quoc League and the 1940 Insurrection, Contemporary Asian Studies, Tokio, Waseda University, 2004,
 • - J.J. Sbrega, «First Catch Your Hare». Anglo-American Perspectives on Indochina during the Second World War, „Journal of Southeast Asian Studies” 1983, nr 1, s. 68–77
 • - Józef Wiesław Dyskant, Ko Chang 1941, Warszawa, Bellona, 2003
 • - Robert Haynok, Guerrillas in the Mist. COMINT and the Formation and Evolution of the Viet Minh, 1941–1945, „Cryptologic Quarterly” 1996, nr 1, s. 95-114
 • - C. Blair, Ciche zwycięstwo. Amerykańska wojna podwodna przeciwko Japonii, Warszawa, Magnum, 2001
 • - Stein Tonnesson, The Vietnamese Revolution of 1945. Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in a World at War, London 1991
 • - H.E. Salisbury, Image and Reality in Indochina, „Foreign Affairs” 1971, nr 3, s. 381-394
 • - D.R. Bartholomew-Feis, The OSS and Ho Chi Minh. Unexpected Allies in the War against Japan, Lawrence 2006
 • - Artur Dmochowski, Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Kraków, Wydwnictwo Europa, 1991
 • - D.G. Marr, Vietnam 1945. The Quest for Power, Berkeley, University of California Press, 1995
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ed9e290-a670-495a-91ba-b8937f415bda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.