PL EN


2015 | 2/2015 (53), t. 2 | 100-111
Article title

Kierunki reform ochrony zdrowia na Białorusi

Content
Title variants
EN
Directions of Health Services Reforming in Belarus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawiczny wzrost zapotrzebowania służby zdrowia na środki, w połączeniu z ograniczonymi możliwościami budżetu skłaniają do ciągłych poszukiwań bardziej efektywnych sposobów finansowania. Realizacja podstawowej zasady – państwa socjalnego – jak dotychczas powstrzymuje próby radykalnych zmian mechanizmów finansowania systemu ochrony zdrowia Białorusi i stanowi główną przyczynę utrzymania modelu budżetowego. W artykule zostały przedstawione kierunki taktyczne reformowania ochrony zdrowia w Białorusi, których wdrożenie poprawi efektywność finansowania dziedziny, zaprezentowano także strategiczne perspektywy reform.
EN
Continuous growth of expenditures of public health services, in a combination to the limited possibilities of state budget, induces to constant search of more effective ways of the branch financing. Principle of socially focused state constrains attempts of radical change of health services financing in Belarus and becomes a most important reason of budgetary model preservation. Tactical directions of public health services reforming in Belarus, which introduction will allow to raise the efficiency of the branch financing, are discussed in the article, strategic prospects of reforming are opened.
Contributors
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny
References
 • Callahan, C. i Mays, J. (2005). Working Paper: Estimating the Number of Individuals in the United States without Health Insurance / Actuarial Research Service, Prepared for the Department of Health and Human Services. Washington: US Department of Health and Human Services.
 • Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью. – Женева: Всемирная организация здравоохранения, (2010).
 • Глобальный кризис как стимул перемен в здравоохранении. Сообщение 1. (2011).
 • М.М. Сачек, М.В.Щавелева, И.В.Малахова, Н.Е.Хейфец. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №2. – С. 4–14.
 • Глобальный кризис как стимул перемен в здравоохранении. Сообщение 2. (2011a).
 • М.М. Сачек, И.В.Малахова, Н.Е.Хейфец, М.В.Щавелева. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №3. – С. 19–37. Жадан, А.А. (2012). Социально экономические модели здравоохранения, А.А.Жадан, Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №3. – С. 36–41.
 • Жарко, В.И. (2012). Достижения здравоохранения Республики Беларусь, В.И. Жарко, Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. – С. 4–11.
 • Жарко, В.И. (2011). Основные шаги по внедрению национальных счетов здравоохра- нения в Республике Беларусь, В.И.Жарко, Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. – С. 4–7.
 • Зайцев, Е.О. (2012). Тенденции финансирования систем здравоохранения в Европейском регионе, Е.О.Зайцев, Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. – С.32–36.
 • Инструкция о взаимодействии государственных организаций здравоохранения и стра- ховых организаций Республики Беларусь (2012). Вопросы организации и информа- тизации здравоохранения. №1. – С. 74–75.
 • Klein, R. (2006). The Troubled Transformation of Britain`s National Health Service. New England Journal of Medicine, 355, 409–415.
 • Lewis, R. i Appleby, J. (2006). Can English NHC Meet the 18-Week Waiting List Target? The Journal of the Royal Society of Medicine, 99, 10–13.
 • Примерный договор на оказание медицинских услуг лицам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов (2012). Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №1. – С. 75–78.
 • Стародубов, В.И. (2005). Здоровье нации и система здравоохранения Российской Федерации. Уровень жизни населения регионов России. №11/12. – С. 65–69. Ткачёва, Е.И. (2011). Национальные счета здравоохранения Республики Беларусь: первые итоги внедрения. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. – C. 7–13.
 • Ткачёва, Е.И. (2012). Функционирование системы здравоохранения Республики Беларусь в изменяющихся экономических условиях. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. – С. 27–31.
 • Шарабчиев, Ю.Т. (2011). Современные вызовы ХХI века и финансирование здравоохранения. Медицинские новости, №12. – [эл. ресурс]. Pozyskano z: http://www. mednovosti.by (15.01.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3edc02f5-9db8-4f3c-87a3-a8488845dced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.