PL EN


2017 | 11 | 313-323
Article title

Wyjazdy katolików świeckich z Polski na obszar poradziecki po 1989 r. jako forma pomocy Kościołowi na Wschodzie

Content
Title variants
EN
The departures of catholic laity from Poland to the post-Soviet states after 1989 as a way of helping Church in the East
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Religious freedom as it was at the end of the USSR has enabled the revival of the Roman Catholic Church. In addition to the clergy, useful help in this process is played by lay people, coming in to the post-Soviet states, among others, from Poland. The article contains an analysis of surveys conducted among representatives of Polish laity who after 1989 came in to support priests in pastoral work in parishes located just behind the eastern border of the Republic of Poland.
Year
Issue
11
Pages
313-323
Physical description
Contributors
 • Akademia Wojsk Lądowych
References
 • Za wschodnią granicą 1917–1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Warszawa 1993, s. 346-349.
 • Renik K., Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie 1990-91, Warszawa 1991.
 • Pamiętajmy o naszych siostrach i braciach na Wschodzie (5 XII 2013), http://episkopat.pl/pamietajmy-o-naszych-siostrach-i-braciach-na-wschodzie/ (5 VII 2017).
 • Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
 • Lubicz Miszewski M., Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie u progu nowego tysiąclecia w świetle analizy porównawczej wywiadów oraz artykułów prasowych, [w:] Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia, Mróz M., Dębowski T. (red.), Wrocław 2006, s. 17-40.
 • Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy świeckich, Pelplin 2015.
 • Centrum Formacji Misyjnej – Historia, http://cmf1.home.pl/cfm/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (5 VII 2017).
 • Bober J., Misje w nie misyjnym kraju, http://niedziela.pl/artykul/57780/nd/Misje-w-niemisyjnym-kraju (6 VII 2017).
 • Kryża L., O Zespole Pomocy Kościołowi na Wschodzie (26 VIII 2015), http://wschod.misje.pl/o-zespole-pomocy-kosciolowi-na-wschodzie/ (6 VII 2017).
 • 4 grudnia – XVII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie (3 XII 2016), http://episkopat.pl/4-grudnia-xvii-dzien-modlitwy‑i‑pomocy-materialnej-kosciolowi-na-wschodzie (6 VII 2017).
 • Jabłoński F., Jak Akwila i Pryscylla… Świadectwa małżeństw pracujących na misjach, Gniezno-Warszawa 2014.
 • http://profitest.pl/s/9082/et5QXQjUdNkobcri.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ee03da0-2d8e-4c78-a448-9ac26bdfbf29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.