PL EN


2013 | 4 | 41-59
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowość bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego

Content
Title variants
EN
Spatial Distribution and Seasonal Character of the Unemployment in a Local Labour Market, Exemplifi ed with the Koszalin County
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main aim of the article is to analyze the spatial disparities on the local labour market and evaluate how the local labour market have changed in the last decade. The seasonality is a signifi cant issue considered in this article, as well. The questions to which the answers were looked for are: how the local markets differ in respect of seasonality, and how much the researched communities are differentiated. In order to do it, the unemployment rate was applied. The time taken for the analysis are the years 2001–2012. The available literature, statistical data of the Central Statistical Offi ce, of the BDL (the Bank of Local Data) and data of the Szczecin WUP (Voivodeship Labour Offi ce) sources were used to reach the assumed goal. The subject of the research are rural communities of the Koszalin county: Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów and Świeszyno and the town of Koszalin.
Year
Issue
4
Pages
41-59
Physical description
Contributors
References
  • Abowd J.M., Kramarz F., Margolis D.N., High Wage Workers and High Wage Firms, „Econometrica” 67 (1999), s. 251–333 Blanchfl ower D., Oswald A., The Wage Curve, „Scandinavian Journal of Economics” 92 (1990), s. 215–235 Brakman S., Garretsen H., Marrewijk C. van, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge 2009 Brueckner J., Zenou Y., Space and Unemployment: The Labour Market Effects of Spatial Mismatch, „Journal of Labour Economics” 21 (2003), s. 242–262 Critical Concepts in Economic Geography, ed. by R.L. Martin, P. Sunley, London 2007 Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Wrocław [etc.] 1993 Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 1994 Elhorst J.P., Tajemnica regionalnych różnic bezrobotnych: przegląd wyjaśnień teoretycznych i empirycznych, Raport z badań 00C06, University of Groningen, Instytut SOM, 2001 Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Warszawa 2003 Fujita, M., Krugman P.R., The New Economic Geography: Past, Present and the Future, „Papers in Regional Science” 83 (2004), s. 39–164 Fujita M., Krugman P.R., Venables A., The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, Cambridge (Mass.) 1999 Gibbons R., Katz L., Does Unmeasured Ability Explain Inter-Industry Wage Differentials?, „Review of Economic Studies” 59 (1992), s. 515–535 Guillemette R., L’Italien F., Grey A., Seasonality of Labour Markets, Comparison of Canada, the U.S. and the Provinces, Human Resources Development Canada, November 2000 Jóźwiak J., Statystyka od podstaw, Warszawa 1998 Krueger A.B., Summers L.H., Effi ciency Wages and the Inter-Industry Wage Structure, „Econometrica” 56 (1988), s. 259–293 Krugman P.R., Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy” 99 (1991), s. 483–499 Krugman P.R., The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography, „American Economic Review” 99 (2009), s. 561–571 Kwiatkowski E., Bezrobocie – podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 Kwiatkowski E., Gawrońska B., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1990–1994, w: Rynek pracy w Polsce 1993–1994, red. U. Sztanderska, Warszawa 1995 Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993–2001, „Ekonomista” 2002, nr 3, s. 329–346 Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M., Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, „Ekonomista” 1992, nr 2, s. 229–245 Laureys L., The Cost of Human Capital Depreciation during Unemployment, „Job Market Paper”, Nov. 2012 Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, tłum B. Czarny [et al.], Warszawa 2009 Martin R., Regional Unemployment Disparities and Their Dynamics, „Regional Studies” 31 (1997), s. 237–252 Nasiłowski M., System rynkowy, Warszawa 2002. Ottaviano G., Puga D., Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the New Economic Geography, „World Economy” 21 (1998), s. 707–731 Overman H.G., Puga D., Unemployment Clusters across European Regions and Countries, „CEPR Discussion Paper” 2255 (1999) Pavoni N., Optimal Unemployment Insurance, with Human Capital Depreciation, and Duration Dependence, „International Economic Review” 50 (2009), s. 323–362 Pissarides C.A., Loss of Skill During Unemployment and the Persistence of Employment Shocks, „Quarterly Journal of Economics” 107 (1992), s. 1371–1391 Rembeza J., Zróżnicowanie zmian stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, w: Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce, red. S. Piocha, G. Przekota, Koszalin 2011, s. 28–34 Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, red. E. Kryńska [raport końcowy z realizacji projektu: Badanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opracowanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 r.], Warszawa 2011 Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, red. E. Kryńska, Warszawa 2011 Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, tłum. G. Wolff [et al.], Warszawa 1954 Terytorialne zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w Polsce w 2011 r., Warszawa 2012 Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, red. R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Białystok–Warszawa, 2010 Zając K., Zarys metod statystycznych, Warszawa 1988
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ee28a90-a14e-40b3-8ba5-e32585d75c13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.