PL EN


2017 | 475 | 148-158
Article title

Tendencje cenowe na wybranych rynkach surowcowych w latach 2000-2016

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza kształtowania się cen wybranych surowców w latach 2000-2016. W pracy scharakteryzowano podstawowe rodzaje rynków surowcowych, najważniejsze czynniki wpływające na ceny surowców na rynkach międzynarodowych, a następnie przebadano kształtowanie się cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W końcowej części artykułu skoncentrowano się na zagadnieniu indeksów rynków towarowych. W kilkunastu ostatnich latach obserwowano bardzo duże wahania cen wielu surowców na rynkach globalnych. W latach poprzedzających wybuch kryzysu finansowego w 2008 r. ceny większości surowców bardzo dynamiczne rosły. Przełom lat 2008 i 2009 przyniósł gwałtowne i bardzo głębokie załamanie się kwotowań większości surowców, które okazało się krótkotrwałe. Począwszy od pierwszego kwartału 2009 r., ceny surowców zaczęły ponownie rosnąć i generalnie do połowy 2014 r. kształtowały się na historycznie wysokich poziomach. Począwszy od trzeciego kwartału 2014 r., obserwujemy znaczący spadek cen wielu surowców na rynkach globalnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ee9f04d-2923-4cfe-a5bc-e84e10794e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.