PL EN


2017 | 44 | 7(520) | 9–12
Article title

EDUKACJA CZY TYLKO ZATRUDNIENIE A MOŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
EDUCATION NOT ONLY FOR EMPLOYMENT BUT MAYBE MORE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od edukacji oczekuje się spełniania wielu funkcji, rzadko się jednak zwraca uwagę, że ich znaczenie ulega mniej lub bardziej wyraźnym zmianom. W obecnych warunkach coraz wyraźniej rysuje się konieczność refleksji nad lepszym kształtowaniem relacji społecznych i to zarówno poziomych jak pionowych a nie tylko przygotowaniem do zatrudnienia w określonym zawodzie, który później i tak często ulega zmianie. Autor przyjmuje, że dobrze realizowana przedsiębiorczość społeczna, może stać się ważnym kapitałem umożliwiającym społecznościom szukanie rozwiązań edukacyjnych kształtujących kompetencje ludzi dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i kultury. Inaczej mówiąc generuje ona kompetencje ważne dla życia i pracy ludzi w zmieniających się dynamicznie warunkach.
EN
Education is supposed to serve many functions, yet we rarely notice that the significance of these functions is undergoing changes in a more or less visible way. Now in Poland one can observe more and more clearly the necessity to reflect on a better shaping of horizontal and vertical relations rather than on the preparation for employment in a particular profession. It turns out that later on the very profession often undergoes changes. The author assumes that well applied social entrepreneurship may become very important capital that could make it possible for societies to look for educational solutions shaping the skills and competencies that are adjusted to people’s needs, possibilities and culture. In other words this generates competencies and skills essential for people’s life and work in a dynamically changing environment.
Year
Volume
44
Issue
Pages
9–12
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
  • Denisiuk M. (2007), Formy prawne przedsiębiorczości społecznej, w: Z. Orłowska (red.), Spojrzenia na przedsiębiorczość społeczną, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
  • Frączek M., Hausner J., Mazur S., red. (2012), Wokół ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
  • Hildebrandt A. (2013), Koniec z pracą?, Difin, Warszawa.
  • Góźdź B. (2013), Przedsiębiorczość społeczna, s. 231–240, bgozdz@ahoo.com [dostęp 15.09.2016].
  • Jeruszka U. (2006), Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS, Warszawa.
  • Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacje a kompetencje, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 19–31.
  • Orczyk J. (2015), Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 4, s 131–142.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eee0313-32ef-4e5d-bc75-2c6837f9ded5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.