PL EN


2015 | 37 | 159-174
Article title

Czy ponowoczesność potrzebuje autorytetów ? Błogosławiony ks. kmdr Władysław Miegoń i jego przesłanie

Authors
Content
Title variants
EN
Does Postmodernity Need Authority Figures? Blessed Father Cmdr Władysław Miegoń and his Message
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie dużo się mówi o autorytecie i jego kryzysie. Kryzys autorytetu dotyczy przede wszystkim instytucji opartych na tradycji (Kościół, rodzina, szkoła, państwo), ale – wraz z błyskawiczną transformacją społeczną – ogarnął też wymiar wzorców osobowych. Przez wieki kultura europejska nasycona była konkretnymi ideałami, przede wszystkim religijnymi (Chrystus, Maryja, konkretni święci), które nie tylko powszechnie podziwiano i czczono, ale przede wszystkim naśladowano. W epoce nowożytnej człowiek – jak dawniej – by się rozwijać i w człowieczeństwie wzrastać, potrzebuje prawdziwych (tj. moralnych) autorytetów. Jest o nie jednak trudniej. Przede wszystkim dlatego, że kultura masowa, popularna, wylansowała i wypromowała „nową”, w wielkiej mierze sztuczną i pozorną grupę „autorytetów”. Są nimi – kreowani na wyrocznię we wszystkich kwestiach – artyści, dziennikarze, sportowcy. Za ich rzekomym autorytetem nie stoi jednak wielkość zakorzenionego w prawdzie człowieczeństwa, ale fakt, że – dzięki elektronicznym mediom - są „znani”, podziwiani i sławni. Autorytetem sui generis jest kmdr Władysław Miegoń, kapelan Marynarki Wojennej, który w latach 1919-1942 służył żołnierzom z wielką pasją, by w godzinie próby złożyć najpiękniejsze świadectwo przez dar swego życia. Jego niezwykle pracowite życie, poświęcone Chrystusowi przez służbę kapłańską może być także dla ludzi współczesnych „miarą” prawdziwej wielkości.
EN
Nowadays authority and its crisis are much debated. The crisis of authority refers mostly to institutions based on tradition such as the Church, family, school or state, but due to rapid social transformations it concerns also authority figures. Over the centuries European culture has been imbued with ideals, particularly in the form of religious figures such as Christ, Virgin Mary or saints who were publicly admired, worshipped and above all imitated. Nowadays in order to develop and grow in humanness a man needs real, namely moral, authority figures. It is increasingly difficult to find them, however, as popular culture promotes a “new” and, to a great extent, artificial and false group of “authority figures.” They are artists, journalists or sports personalities presented as authorities in all respects. However, their greatness is not rooted in the truth of humanness but in the fact that they are well-known and admired thanks to electronic media. Cmdr Władysław Miegoń, the chaplain of the Polish navy in 1919-1942, is an authority figure sui generis. He served his soldiers with great devotion and in testing times he gave his life as the most beautiful testimony. His incredibly active life dedicated to Christ through priesthood might be the measure of true greatness also for contemporary people.
Year
Issue
37
Pages
159-174
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
References
 • Bloom, A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 2012.
 • Chlewiński, Z., Kryzys autorytetu?, „Ethos” 1/37 (1997), s. 160-167.
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, Poznań 1924.
 • Góra, J., Od kultury winy do kultury wstydu. Młodzi wobec autorytetów, „Ethos” 1/37 (1997), s. 144149.
 • Hartman, J., Godne, bo wygodne, „Tygodnik Powszechny” 12(3219) 12 marca 2011, s. 14-15.
 • Iłowiecki, M., Strażnicy, żeglarze i błazny. Autorytety i media, „Ethos” 1(37)1997 s. 64-73. Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, Citta del Vaticano 1984.
 • Jaworski, Z., Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń Patron Wojska Polskiego, w: Puck w latach dwudziestych XX wieku. Materiały z sesji towarzyszącej obchodom 81. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 09 lutego 2001, Puck 2001, s. 28-42.
 • Kaczkowski, J., Żyłka P., Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość, Kraków 2015.
 • Krąpiec, M.A., O ludzką politykę!, Katowice 1993.
 • Małecki, R., Istotne elementy teologii męczeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2-3(549-550)/135 (2000), s. 204-216.
 • Maritain, J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, Lublin 2001.
 • Mizińska, J., Autorytet: przywódca czy przewodnik?, „Ethos” 1/37 (1997), s. 210-218.
 • Nawrot, D., Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – pierwszy marynarz na ołtarzach, w: Błogosławiony ks. komandor ppor. Władysław Miegoń. Materiały z sesji towarzyszącej obchodom 80. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem Puck, 3 lutego 2000, red. D. Duda (i in.), Puck 2000, s. 8-29.
 • Nawrot, D., Ksiądz Kapelan Władysław Miegoń i jego działalność wychowawcza w Polskiej Marynarce Wojennej, w: Puck w latach dwudziestych XX wieku. Materiały z sesji towarzyszącej obchodom 81. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 09 lutego 2001, Puck 2001, s. 43-55;
 • Olbrycht, K., Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze, „Ethos” 1/37 (1997), s. 101-110.
 • Pasierb, J.S., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
 • Petry-Mroczkowska, J., Autorytet czy autonomia – perspektywa amerykańska, „Ethos” 1/37 (1997), s. 201-209.
 • Salij, J., Świadkowie Boga. O sensie i wartości cierpienia, Kraków 2001.
 • Stróżewski, W., Mała fenomenologia autorytetu, w: „Ethos” 1/37 (1997), s. 32-35.
 • Szału nie ma, jest rak. Z ks. Janem Kaczkowskim rozmawia Katarzyna Jabłońska, Warszawa 2013.
 • Szostek, A., Prawda i dialog: miedzy relatywizmem a pluralizmem, „Ethos” 1/37 (1997), s. 50-63.
 • Szostek, A., Autorytet czy wartości?, w: M. Rusecki i in. (red.), Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin, 18-21 września 2001, Lublin 2001, s. 745-784.
 • Tarasiewicz, P., Pseudoautorytet zdemaskowany, w: Rola autorytetu w kulturze, „Człowiek w kulturze” 22(2011/2012) Lublin 2011/2012, s. 101-114.
 • Weigel, G., Odwaga bycia katolikiem. Kryzys, reforma i przyszłość Kościoła, Kraków 2004.
 • Werbiński, I., Duszpasterski wymiar męczeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2-3(549-550)/135 (2000), s. 217-226.
 • Wojtyła, K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
 • Wojtysiak, J., Autorytet: kto i dla jak wielu?, „Ethos” 1/37 (1997), s. 190-192.
 • Woroniecki, J., Pełnia modlitwy, Poznań 1982.
 • Wroczyński, K., Autorytet, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2000, s. 427.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ef410b4-939d-4a6a-9e8d-02e53838a447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.