PL EN


2015 | 2 (780) | 114-123
Article title

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu- stadium przed dialektyczne

Authors
Title variants
The Evolution of the Concept of Corporate Social Responsability- Pre- dialectical Stage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi ostatni z serii publikacji nt. ewolucji definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach cyklu publikacji autorka wprowadziła czytelników w świat ewolucji koncepcji CSR począwszy od wczesnych lat 30-tych XX wieku do współczesności. Autorka zauważyła charakterystyczne stadia rozwoju koncepcji, które stymulują narodziny, dojrzałość i ostatecznie wiek starości. W konsekwencji poszczególne stadia nazwała zgodnie z fazami rozwoju poznawczego, tj. okres sensoryczno-motoryczny, wyobrażeń przedoperacyjnych, stadium operacji konkretnych, operacji formalnych, późne stadium formalne, działania o charakterze przeddialektycznym, dialektycznym oraz transcedentalnym. W oparciu o studia literatury zagranicznej i polskiej autorka przedstawiła szereg definicji pionierów i uznanych naukowców w dziedzinie CSR oraz dokonała charakterystyki każdego w wymienionych okresów rozwoju. Autorka ma nadzieję, że seria artykułów przyczyni się do popularyzowania wiedzy nt. koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a ponadto uporządkuje podstawowy stan wiedzy na temat CSR.
EN
The present article is the last in the series of the evolution of the definition of corporate social responsibility. As part of the series of publications the author introduced the readers to the world of the evolution of the concept of CSR since the early 30s of the twentieth century to the present day. The author noticed the characteristic phases of development of the idea that stimulate the birth, maturity, and the finally age of retirement. The various stages were named according to the phases of cognitive development ie.: term sensory-motor, pre-operational ideas, the stage of concrete operations, formal operations, late stage of the formal activities of before dialectical and transcendental dialectic. The presented studies are based on foreign and Polish literature. The author presents a number of definitions of the pioneers and recognized researchers in the field of CSR. The author shows the characteristics of each of the periods of the development of CSR. The author hopes that the series of articles will contribute to popularize knowledge on the subject of Concepts of corporate social responsibility, and also arrange the fundemental knowledge on CSR.
Contributors
author
  • dr inż. Katarzyna Hys, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ef6ec02-07d9-4a71-8982-dc067f53f9fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.