PL EN


2017 | 3(35) | 13-25
Article title

Czynniki determinujące znaczenie i pozycję rynkową wiodących terminali kontenerowych w Polsce w latach 2007–2016

Content
Title variants
EN
Factors determining the importance and market position of leading container terminals in Poland in the years 2007–2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia czynniki, które spowodowały, że od 2007 roku terminal kontenerowy DCT w Gdańsku dynamicznie się rozwija, podczas gdy w tym samym okresie terminale w Gdyni nie zwiększyły znacząco skali swojej działalności, mimo wzrostu całego rynku usług przeładunkowych. Wykorzystane metody badawcze to wtórna analiza danych oraz wywiady eksperckie przeprowadzone z przedstawicielami branży. W pierwszej części przybliżono tendencje rozwoju globalnego rynku przeładunku kontenerów, by możliwe było dokonanie kompleksowej oceny ich działalności. Następnie zaprezentowano porównanie przeładunków wiodących terminali kontenerowych w Polsce w latach 2007–2016 oraz nakreślono strukturę polskiego rynku przeładunków. W analizowanym okresie zaobserwowano znaczące różnice w dynamice zmian wolumenu przeładunków, dlatego porównano charakterystyki poszczególnych terminali w celu znalezienia różnic mogących powodować wspomniany stan rzeczy. W dalszej części scharakteryzowano główne polskie terminale kontenerowe: GCT SA i BCT SA w Gdyni oraz DCT SA w Gdańsku. Artykuł kończony analiza czynników, które zdeterminowały zwiększenie liczby przeładunków zrealizowanych przez DCT Gdańsk. Przedstawiono również powody, które uniemożliwiły rozwój terminalom zlokalizowanym w Gdyni.
EN
This following article presents the factors that have caused DCT container terminal’s dynamic development since 2007 whereas in the same period the terminals in Gdynia did not significantly broaden their scale, despite an increase of the entire container handling market. The research methods used are the secondary data analysis and expert interviews conducted with the industry representatives. In the first part the authors presented the trends in the development of the global container handling market. Next, the authors showed the structure of the Polish container handling market and comparison of handlings of leading container terminals in Poland in 2007–2016. In the analysed period, significant differences in the dynamics of the handlings volume growth were observed, thus the characteristics of particular terminals were compared in order to find out the reasons of this situation. In the following part, the leading Polish container terminals were characterised: GCT SA and BCT SA in Gdynia, and DCT SA in Gdansk. In the last part of the article, the authors analysed the factors that determined the increase in the number of handlings made by DCT Gdansk. Furthermore, the reasons that prevented the development of terminals located in Gdynia were presented.
Year
Issue
Pages
13-25
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii
References
 • Alphaliner. (2014). Weekly Newsletter, 32. London: Alphaliner.
 • BCT. (2011). Podstawowe informacje [online, dostęp: 2017-06-15]. Gdynia: Baltic Container Terminal. Dostępny w Internecie: http://www.bct.gdynia.pl/o-bct/podstawowe-informacje.
 • Broeze, F. (2002). The Globalisation of the Oceans Containerization from the 1950s to the Present. St. John’s: International Maritime Economic History Association. ISBN 0973007338.
 • Cabrera, N. (2014). The Largest Container Ships in the World: CSCL Globe, MSC Oscar [online, dostęp: 2017-06-15]. Shipping & Logistics Blog. Doral, FL: Lilly + Associates International. Dostępny w Internecie: http://www.shiplilly.com/blog/largest-ships-world-cscl-globe-msc-oscar/.
 • Davidson, N. (2016). The Global Container Market Outlook: Ports and Terminals. Amsterdam.
 • DCT Gdańsk. (2014). Historia [online, dostęp: 2017-06-15]. Gdańsk: Deepwater Container Terminal Gdańsk. Dostępny w Internecie: http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/history/.
 • DCT Gdańsk. (2017). Przetargi [online, dostęp: 2017-06-15]. Gdańsk: Deepwater Container Terminal Gdańsk. Dostępny w Internecie: http://dctgdansk.pl/pl/p-17-1-po1-zaprojektowanie-rozbudowy-terminalufaza-t2b/.
 • Dolecki, L. (2016). Czy DCT „pożre” inne terminale kontenerowe? [online, dostęp: 2017-06-15]. Rynek Infrastruktury. Warszawa: Zespół Doradców Gospodarczych „TOR”. Dostępny w Internecie: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/czy-dct-pozre-inne-terminale-kontenerowe-52418.html.
 • Eurostat. (2013). Glossary: Twenty-foot equivalent unit (TEU) [online, dostęp: 2017-03-20]. Eurostat Statistics Explained. Luxembourg: Eurostat. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Twenty-foot_equivalent_unit_(TEU).
 • GCT. (2010). Terminal [online, dostęp: 2017-06-15]. Gdynia: Gdynia Container Terminal. Dostępny w Internecie: http://www.gct.pl/terminal.
 • Gospodarka Morska. (2010). DCT Gdańsk jeszcze bliżej Azji [online, dostęp: 2017-06-15]. Portal Gospodarka Morska.pl. Dostępny w Internecie: http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/dct-gdansk-jeszcze-blizej-azji.
 • Gospodarka Morska. (2011). Największe kontenerowce świata zawiną do DCT Gdańsk [online, dostęp: 2017-06-15]. Portal Gospodarka Morska.pl. Dostępny w Internecie: http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/najwieksze-kontenerowce-swiata-zawina-do-dct-gdansk.html.
 • Grzybowski, M. (2014). Alianse strategiczne w transporcie morskim. Kontekst Regionu Morza Bałtyckiego. Logistyka, 2, 74–79.
 • Hand, M. (2017). OOCL Hong Kong takes the world’s largest containership crown [online, dostęp: 2017-06-15]. Seatrade Maritime News. Dostępny w Internecie: http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/oocl-hong-kong-takes-the-world-s-largest-containership-crown.html.
 • Jones Lang LaSalle. (2013). Polskie porty kontenerowe: nowe kierunki rozwoju rynku logistycznego. Warszawa: Jones Lang LaSalle.
 • Koźlak, A. (2010). Rola transportu morskiego w globalnej gospodarce. W: H. Klimek, J. Dąbrowski (red.). Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788375310740.
 • Majszyk, K. (2015). Polskie porty rosną. Przeładowano rekordowe 2 mln kontenerów [online, dostęp: 2017-06-15]. Forsal.pl. Dostępny w Internecie: http://forsal.pl/artykuly/849235,polskie-porty-rosnaprzeladowano-rekordowe-2-mln-kontenerow.html.
 • Portal Morski. (2016). Otwarcie T2 – nowej części terminalu DCT Gdańsk [online, dostęp: 2017-06-15]. PortalMorski.pl: branżowy serwis informacyjny. Dostępny w Internecie: http://www.portalmorski.pl/portylogistyka/33358-otwarcie-t2-nowej-czesci-terminalu-dct-gdansk.
 • Przybylski, R. (2010). Hamburg, największy polski port [online, dostęp: 2017-06-05]. Rzeczpospolita, 25.03. Dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/451689-Hamburg--najwiekszy-polski-port.html.
 • Rydzkowski, W., Gus-Puszczewicz, A. (2010). Wpływ kryzysu gospodarczego na obroty kontenerowe w Gdańsku i Gdyni. Przegląd Komunikacyjny, 7–8, 10–14.
 • Rynek Infrastruktury. (2004). GCT Gdynia: trwa III etap rozbudowy [online, dostęp: 2017-06-15]. Rynek Infrastruktury. Warszawa: Zespół Doradców Gospodarczych „TOR”. Dostępny w Internecie: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/gct-gdynia-trwa-iii-etap-budowy-7296.html.
 • Spigarski, C. (2015). BCT otrzymał nowe suwnice [online, dostęp: 2017-06-15]. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Dostępny w Internecie: http://oficynamorska.pl/2015/bct-otrzymal-nowe-suwnice/.
 • UNCTAD. (2016). Review of Maritime Transport 2016: report by the secretariat of UNCTAD. New York: United Nations. ISSN 0566-7682.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. (2017). Terminal kontenerowy DCT Gdańsk [online, dostęp: 2017-06-15]. Port Gdańsk. Dostępny w Internecie: https://www.portgdansk.pl/o-porcie/terminal-kontenerowy-dct-gdansk.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia. (2016). Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I [online, dostęp: 2017-06-15]. Port Gdynia. Dostępny w Internecie: http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/kontenerowce/602-poglebienie-toru-podejsciowego-i-akwenow-wewnetrznychportu-gdynia-etap-i.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ef92ee9-a889-4355-988f-99b751b9246e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.