PL EN


2017 | 473 | 507-518
Article title

Orientacja marketingowa biur podróży w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka wybranych elementów determinujących orientację marketingową biur podróży w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę orientacji marketingowej w świetle literatury. Na jej podstawie określono, że przejawem orientacji marketingowej biur podróży są takie działania, które mają na względzie potrzeby i oczekiwania klientów, a które dotyczą: zdobywania i przetwarzania informacji, tworzenia oferty w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i sygnały płynące z rynku, organizacji obsługi, funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją marketingową oraz monitorowania otoczenia. W części drugiej zaprezentowano wyniki badań dotyczących orientacji marketingowej biur podróży w Polsce, realizowanych w ramach grantu NCN „Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów”. Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzono, że biura podróży w Polsce przyjmują obecnie orientację marketingową.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3efc78f5-7085-4daa-8c6f-bbdf615b9c8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.