PL EN


2020 | 1(6) | 118-135
Article title

Muzułmański terroryzm w Europie. Radykalizacja poglądów religijnych wśród migrantów z Bliskiego Wschodu

Content
Title variants
EN
Muslim Terrorism in European Union. Radicalization of Religious Views Among Immigrants From Middle East
RU
Мусульманский терроризм в Европе. Радикализация религиозных взглядов среди мигрантов из стран Ближнего Востока
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą aktualnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej, spowodowanej „napięciem terrorystycznym” i definiuje zjawisko muzułmańskiego terroryzmu religijnego. Omówiono wybrane akty terroryzmu dokonane w Europie w latach 2015–2019 w kontekście muzułmańskiego radykalizmu religijnego. Zwrócono uwagę na profil muzułmańskiego terrorysty oraz motywy jego działania i gotowość na samobójczą śmierć. Ponadto w artykule omówiono przyczyny radykalizacji poglądów wśród muzułmanów żyjących w Europie. Kształtowanie postaw radykalnych w społeczności muzułmańskiej jest sposobem obrony wartości religijnych przed agresją kulturową Zachodu. Istotne znaczenie posiadają także centra religijne islamu, a więc imamowie oraz meczety, które są finansowane przez radykałów muzułmańskich.
EN
The article is an analysis of the current situation in European Union caused by the "terrorist tension" and defines the phenomenon of Muslim religious terrorism. Selected terrorist acts made in Europe in 2015-2019 in the context of religious radicalism were discussed. Attention was paid to the profile of the Muslim terrorist and the motives of his actions and readiness for suicide. In addition, the article discusses the reasons for the radicalization of views among Muslims living in Europe. Shaping radical attitudes in the Muslim community is a way of defending religious values against Western cultural aggression. Also important are religious centers of Islam, and therefore imams and mosques, which are financed by Muslim radicals.
Keywords
PL
Islam   terroryzm   zamach   religia   atak  
EN
Contributors
 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej, Instytut Turystyki / Zakład Badań Tekstów Kulturowych
References
 • Balicki Janusz. 2017. Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii. w Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, 115-134. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Bielińska Kamila. 2014. „Od Al-Dżaziry do Twittera. Wpływ mediów na Arabską Wiosnę”. Przegląd Politologiczny nr 1: 381-394.
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 2020. Reakcje świata muzułmańskiego na zamach w Paryżu, https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/640 4,Notatka-BBN-Reakcje-swiata-muzulmanskiego-na-zamach-w-Paryzu.html.
 • Być terrorystą. 2020. http://www.newsweek.pl/inne/raport/byc-terrorysta,29650,1,1.html.
 • Ciechanowicz Artur. 2016. Państwo Islamskie w Niemczech, Niemcy w Państwie Islamskim. RFN wobec rodzimych dżihadystów. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Ćwiertniak Bartosz. 2020. Bruksela jako stolica Europy – historia, rola, korzyści i zagrożenia. Dlaczego Bruksela została stolicą UE? http://www.ic.europeistyka.uj.edu.pl/documents/ 31861989/a4f58278-fa81-46a5-83ed-2e5efbc39bb6.
 • Danecki Janusz. 1997. Kultura islamu. Słownik. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Dziekan Marek. 2005. Islam. Warszawa: Verbinum.
 • Francja walczy z radykalizacją muzułmanów. Na razie nieskutecznie. 2020. https://wiadomosci.wp.pl/francja-walczy-z-radykalizacja-wsrod-muzulmanow-na-razie-nieskutecznie-6025260141921409a.
 • Fyderek Łukasz. 2016. „Radykalizm islamski: korzenie ideologii Państwa Islamskiego”. Znak nr 1 (728): 40-45.
 • Górzyński Oskar. 2020. Islamski terroryzm to nie tylko wojna przeciw Zachodowi. Najczęstszymi ofiarami są muzułmanie. https://wiadomosci.wp.pl/islamski-terroryzm-to-nie-tylko-wojna-przeciw-zachodowi-najczestszymi-ofiarami-sa-muzulmanie-6027395461087873a?ticaid=11893c.
 • Hackett Conrad. 2020. 5 facts about the Muslim population in Europe. http://www.pew research.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/.
 • Hołyst Brunon. 2009. Terroryzm. t. 1. Warszawa: LexisNexis.
 • ISIS zaprezentowało mapę swojego imperium. W tych krajach chce przejąć władzę do 2020 roku. 2020. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/isis-zaprezentowalo-mape-swojego-imperium-w-tych-krajach-chce-przejac-wladze-do-2020/7q9l4m.
 • Izak Krzysztof. 2016. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych. Warszawa: Dialog.
 • Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne. 2017. red. J. Balicki, W. Necel. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Lasota Małgorzata. 2012. „Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków terrorystycznych”. Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 1: 125-134.
 • McPartland Ben. 2020. Gangster-jihadist: The profile of the Strasbourg terrorist is a familiar one. https://www.thelocal.fr/20181212/gangster-jihadist-the-profile-of-strasbourg-shooting-suspect-a-familiar-one.
 • Parzymies Anna. 2003. Słowo wstępne. W Islam a terroryzm, 7-22. Warszawa: Dialog.
 • Piegat-Kaczmarzyk Marta, Rejmer Zuzanna. 2010. Psychologiczne skutki uchodźctwa. W Inny w polskiej szkole, 15-33. Warszawa: Polskie Forum Migracyjne.
 • Piętak Arkadiusz. 2005. „Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961-2000”. Dzieje Najnowsze nr 1(37): 191-194.
 • Piwko Aldona. 2010. „Status mężczyzny w islamie”. Collectanea Theologica nr 80 (3): 184-195.
 • Premier: Podjąłem decyzję o przyznaniu specjalnej renty rodzinie Bartosza Niedzielskiego. 2020. https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1387865,specjalna-renta-dla-rodziny-zmarlego-w-strasburgu-bartosza-niedzielskiego.html.
 • Raczyński Rafał. 2015. „Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa”. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2: 13-30.
 • von Rainer Herman. 2020. Die arabische Halbinsel schottet sich ab. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-golfstaaten-schotten-sich-gegenueber-fluechtlingen-ab-13789932.html.
 • Rekordowa liczba radykalnych muzułmanów w Niemczech. Salafici zagrażają krajowi. 2020. http://forsal.pl/artykuly/1119877,rekordowa-liczba-radykalnych-muzulmanow-w-niemczech-salafici-zagrazaja-krajowi.html.
 • Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies. 2019. red. R. Jackson. New York: Routledge.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 9.03.2016, poz. 302).
 • Schmid Alex. 2011. The Definition of Terrorism. w The Routledge Handbook of Terrorism Research 39-98. New York: Routledge.
 • Stierlin Henri. 1997. Islam od Bagdadu do Kordoby. Wczesne budowle od VII do XIII stulecia. Warszawa: Taschen.
 • Tellidis Ioannis. 2016. Religion and Terrorism. w Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies 291-312. New York: Routledge.
 • The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihdists and the New Crime-Terror Naxus. 2016. Londyn: King’s College.
 • The Routledge Handbook of Terrorism Research. 2011. red. A. Schmid. New York: Routledge.
 • Thornberry Malcolm. 2020. Spain's Highest Court Agrees To Hear Gay Marriage Challenge. http://365gay.com.
 • Wudarski Szymon. 2010. Terroryzm i jego konsekwencje społeczne i polityczne. w Oblicza współczesnego terroryzmu 95-101. Toruń: Adam Marszałek.
 • Ziółek Magdalena. 2015. „Fundamentalizm islamski a zagrożenia terrorystyczne we Francji”. Eryda nr 1: 140-149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3efd5bb5-535e-4da6-9aae-23ac57148c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.