PL EN


2018 | 13 | 2 | 141-152
Article title

Considerations of Potential Proposals to Change the Model of Financing Educational Tasks in Local Governments

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The adopted system of financing educational tasks by local governments (LSGs), which allocates resources by reference to a funding formula ‘per pupil’, is no longer in tune with the changing socio-economic context of the development of Poland. The aim of this article is to identify the considerations which should be taken into account in the construction of a new model of funding school educational tasks by local governments. The study involved a desk based literature review and a ratio analysis of the financial condition of LSGs (indebtedness). The conducted analyses imply that the following issues need to be addressed: guaranteed financial independence of the local government as the governing body for educational institutions; transition from the ‘per pupil’ to ‘per class’ formula in allocating public resources; and guaranteed adequacy of public fund transfers for changes resulting from educational system reforms. If the above-mentioned conditions addressing financial, legal, demographic and political contexts are taken into consideration, the changes to the model of financing educational tasks will have a systemic character.
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
141-152
Physical description
Dates
published
2018-04-12
Contributors
 • Warsaw University of Life Sciences
References
 • BARCZUK A., ZIOŁA M. 2014. Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku. FK 2014/9/11-26, LEX.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego [European Charter of Local Self-Government], DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Finansowanie oświaty. 2012. Ed. M. Herbst. Wydawnictwo ICM, Warszawa.
 • Finanse samorządowe. 2012. Eds. C. Kosikowski, J.M. Salachna. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • GUZIEJEWSKA B. 2008. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • KLAWENEK A. 2012. Analiza lokalnych regulaminów płacowych nauczycieli. Raport z badań, w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. UW, Warszawa (rerieved from www.ore.edu.pl).
 • KLUZA K. 2015. Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238: 61.
 • KOWALSKA I. 2010. Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • KRAWCZYK R.P. 2016. Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In: Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia. Eds. R.P. Krawczyk, A. Borowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • LISOWSKI K. 2012. System wynagradzania nauczycieli. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • MUSGRAVE R.A., MUSGRAVE P.B. 1989. Public Finance in Theory and Practice. Wyd. 5 Mc-Graw-Hill, New York.
 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 2016. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź.
 • NIEWIADOMSKI Z. 2001. Samorząd terytorialny, ustrój, gospodarka. Branta, Bydgoszcz - Warszawa.
 • OWSIAK S. 2017. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. PWN, Warszawa.
 • Pismo Ministra Finansów ST8.4761.2.2016 of 22 April 2016.
 • Podgórska M., Klimkowska J. 2013. Matematyka finansowa. PWN, Warszawa.
 • Ranking gmin 2017 na podstawie danych podatkowych za 2015 r. według stanu na dzień: 30.06. 2016. PAP samorząd.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, DzU z 2011 r., nr 298, poz. 1767.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, DzU. z 2014 r., poz. 416; ost. zm. DzU z 2017 r., poz. 630.
 • SOŁTYK, P., DĘBOWSKA-SOŁTYK M. 2016. Finanse samorządowe. Difin, Warszawa.
 • SURÓWKA K. 2013. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • SZAMBELAŃCZYK J. 2014. Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce. In: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Eds. J. Czekaj, S. Owsiak. PWE, Warszawa.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 1 marca 2011 r., nr. 65/K/11, LEX
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 22 października 2014 r., nr. KI-412/294/14, LEX
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. DzU z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, DzU z 2017 r., poz. 59.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, DzU z 2017 r., poz. 60.
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, DzU z 2017 r., poz. 2203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3efe8824-9103-44ec-b852-43f473c1c8b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.