PL EN


2011 | 2 | 104-113
Article title

Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy

Content
Title variants
EN
Polish university and the requirements of labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji toczącej się współcześnie dyskusji na temat szkolnictwa wyższego, a także chęć uchwycenia specyfiki jego związku z rynkiem pracy. Autorzy oscylują zatem wokół kwestii zatrudnienia studentów i absolwentów uniwersytetu oraz relacji, jaka na przestrzeni ostatnich lat została wypracowana na osi uniwersytet – student – rynek pracy.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
104-113
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bogaj A. (2007). Człowiek w środowisku pracy. W: S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.) Pedagogika pracy (s. 32). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Drucker P. F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne (s. 173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2010). Uniwersytet – instytucja naukowo-edukacyjne czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany, W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.) Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 58-60). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Czeżowski T. (1989). O ideale uniwersytetu, W: T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości (s. 240). Wrocław: Ossolineum.
 • Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą (s. 218). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Melosik Z. (2000). Uniwersytet i przemiany kultury współczesnej, W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei rzeczywistości (s. 204). Poznań: Wolumin.
 • Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy (s. 106). Poznań: Wolumin.
 • Stopińska-Pająk A. (2006). Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy (s. 9,10). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 • Stróżewski W. (1992). W kręgu wartości (s. 22). Kraków: Znak.
 • Thieme K. J. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska. Europa. USA (s. 371). Warszawa: Difin.
 • Weber M. (1995). Wissenschaft als Beruf (s. 19). Stuttgart: Reclam.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f04d6d5-18ff-4850-b2b3-432af99260ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.