Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 4(2017) | 5–16

Article title

Stopa zwrotu z wykształcenia wyższego w Polsce według grup kierunków studiów

Title variants

EN
Returns to schooling in Poland by fields of study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest oszacowanie stopy zwrotu z dodatkowego roku edukacji na poziomie wyższym w Polsce w podziale na grupy kierunków kształcenia. Dla celów analizy empirycznej wykorzystano porównawczo dwa zbiory danych: Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) oraz Międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC). Skorzystanie z drugiego zbioru pozwoliło na rozwiązanie problemu metodologicznego, który pojawił się wskutek pominięcia zdolności osób pracujących w równaniu płac. W artykule szacowano stopy zwrotu z dodatkowego roku kształcenia wykorzystując standardowe oraz rozszerzone równania płac Mincera z korektą ze względu na nielosową selekcję do próby pracujących. Na tej podstawie uzyskano wyniki, które wskazują na dość istotne zróżnicowanie premii z kształcenia według grup kierunków, przy czym najwyższe jej wartości uzyskano dla grup kierunków „Technika, przemysł, budownictwo” oraz „Zdrowie i opieka społeczna”.
EN
The aim of the study was to estimate the rate of return of an additional year of schooling in Poland by fields of study. Two datasets were used for the comparison of results: the Labour Force Survey (LFS) and the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). The PIAAC dataset presents a unique opportunity to address important methodological issue of omitted ability bias. The rates of return of an additional year of schooling were estimated using standard and augmented Mincer wage equations, controlling the non-random selection of the sample of employees. The results show some variation in the rates of return by fields of study, indicating the highest returns for engineering, technology and construction, as well as for health.

Journal

Year

Issue

Pages

5–16

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

References

 • Angrist, J. i Krueger, A. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? Quarterly Journal of Economics, 106(4), 976–1014.
 • Ashenfelter, O. i Rouse, C. (1998). Income, schooling, and ability: evidence from a new sample of identical twins. Quarterly Journal of Economics, 113(1), 253–284.
 • Avvisati, F. i Keslair, F. (2013). REPEST: Stata module to run estimations with weighted replicate samples and plausible values. Pobrano z https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457918.html
 • Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: a theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70(5), 9–49.
 • Burski, J. Chłoń-Domińczak, A., Palczyńska, M., Rynko, M. i Śpiewanowski, P. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Cahuc, P. i Zylberberg, A. (2004). Labor economics. Cambridge: MIT Press.
 • Gajderowicz, T., Grotkowska, G. i Wincenciak, L. (2012). Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów. Ekonomista, 5, 577–603.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hanushek, E. A. i Zhang, L. (2006). Quality-
 • -consistent estimates of international returns to skill [NBER working paper nr w12664]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 • Harmon, C. P., Oosterbeek, H. i Walker, I. (2003). The returns to education: microeconomics. Journal of Economic Surveys, 17(2), 115–155.
 • Harmon, C., Oosterbeek, H. i Walker, I. (2000). The returns to education. A review of evidence, issues and deficiencies in the literature. [CEE Discussion Papers, 0005]. London: London School of Economics and Political Science.
 • Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. Econometrica, 47(1), 153–161.
 • Isacsson, G. (1999). Estimates of the return to schooling in Sweden from a large sample of twins. Labour Economics, 6(4), 471–489.
 • Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press.
 • Myck, M., Nicińska, A. i Morawski, L. (2009). Count your hours: returns to education in Poland. [IZA Discussion Paper nr 4332]. Pobrano z https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1442647
 • Newell, A. T. i Reilly, B. (1999). Rates of return to educational qualifications in the transitional economies. Education Economics, 7(1), 67–84.
 • Pokropek, A. i Jakubowski, M. (2013). PIAACTOOLS: Stata module to provide PIAAC tools. Pobrano z https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457728.html
 • Roszkowska, S. i Majchrowska, A. (2014). Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Rutkowski, J. (1996). High skills pay-off: the changing wage structure during economic transition in Poland. Economics of Transition, 4(1), 89–112.
 • Sandewall, Ö., Cesarini, D. i Johannesson, M. (2014). The co-twin methodology and returns to schooling – testing a critical assumption. Labour Economics, 26, 1–10.
 • Spence, M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.
 • Strawiński, P. (2006). Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie. Ekonomista, 6, 805–821.
 • Strawiński, P. (2009). Efekt zewnętrzny wykształcenia. Gospodarka Narodowa, 5–6, 39–60.
 • Webber D. A. (2014). The lifetime earnings premia of different majors: correcting for selection based on cognitive, noncognitive, and unobserved factors. Labour Economics, 28, 14-23.
 • Wincenciak, L. (2015). Was it all worth it? On the value of tertiary education for generation ’77 in Poland. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 42, 13–40.
 • Wincenciak, L., Morawski, L., Kusztelak, P., Gajderowicz, T. i Cukrowska-Torzewska, E. (2017). Prywatne nakłady ponoszone na kształcenie na poziomie wyższym. W: U. Sztandar-Sztanderska i G. Grotkowska (red.), Koszty kształcenia wyższego (s. 329–392). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/4-1-wincenciak-stopa-zwrotu-z-wyksztalcenia.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3f0766f7-8982-4510-9dae-95628edf6205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.