PL EN


2014 | 2 | 41-51
Article title

Hungarian Agriculture a Decade after EU Accession: Hopes, Facts and Lessons

Authors
Content
Title variants
PL
Węgierskie rolnictwo - dziesięć lat po wejściu do UE: fakty, nadzieje i wnioski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Spring 2014 is fully packed with expert meetings and conferences that are aimed at taking stock of Hungary's experiences of the 10-year membership in the EU. The introduction of the CAP and the gradual application of its main support schemes for farmers are, beyond doubt, emerging as key issues of interest in the above-mentioned events. The sector is now becoming more and more specialised and is focusing on field crops (mainly wheat, maize, sunflower and colza), while switching away from livestock breeding or other similarly labour-intensive activities (e.g. production of vegetables) which are gradually shrinking and/or stagnating at a very low level. CAP subsidies helped to improve productivity and profitability but Hungarian agriculture's per hectare and per worker indicators are still very far from those of its main competitors in Western Europe. Our intention with this paper is to highlight the main lessons learned from the EU accession of Hungary in agricultural sector, to display how production and trade flows have changed and to explore the reasons behind these changes.
PL
Wiosną 2014 roku odbyły się liczne spotkania ekspertów i konferencje, podsumowujące doświadczenia 10 lat członkostwa Węgier w UE. Jedną z najbardziej istotnych kwestii poruszanych podczas tych spotkań było bez wątpienia objęcie Węgier wspólną polityką rolną (WPR) i stopniowe wprowadzanie przewidzianych nią instrumentów wsparcia dla rolników. Węgierski sektor rolny staje się coraz bardziej wyspecjalizowany i koncentruje się na uprawach polowych (głównie pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku), odchodzi natomiast od hodowli zwierząt i innych dziedzin produkcji pracochłonnej (np. uprawy warzyw), których znaczenie stopniowo maleje lub stabilizuje się na bardzo niskim poziomie. Wsparcie ze środków WPR przyczyniło się do podniesienia wydajności i rentowności węgierskiego rolnictwa, ale jego wyniki w przeliczeniu na hektar i zatrudnionego nadal wyraźnie odbiegają od podobnych wskaźników głównych konkurentów z Europy Zachodniej. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków płynących z pierwszych 10 lat członkostwa w UE dla węgierskiego rolnictwa, pokazanie zmian w produkcji i handlu rolnym, jak również przyczyn tych zmian.
Year
Issue
2
Pages
41-51
Physical description
Dates
published
2014-03-2014-04
Contributors
author
  • Intitut for World Economics, Research Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Science, Budapest
References
  • Dołączona do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f1ad8b7-fd6c-4ab4-a83a-ed0b8de67f71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.