PL EN


2015 | 4 | 3 | 123-128
Article title

Czy działalność przedsiębiorcy energetycznego, wykonywana zgodnie z obowiązującymi regulacjami sektorowymi, może być uznana za zagrażającą życiu i zdroiu? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2014 r., III SK 82/13

Content
Title variants
EN
Can the economic activity conducted by an energy trader acting accordingly to sector-specific regulations be presumed dangerous to life and health? Case comment to the judgment of the Polish Supreme Court of 19 November 2014 (Ref. No. III SK 82/13)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
123-128
Physical description
Dates
online
2015-05-31
printed
2015-05-31
Contributors
  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
References
  • Fill W., Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska), „Państwo i Prawo” 2009, nr 6
  • Sawicki A., Kulczyk W., Kwestia określoności przepisów, za naruszenie których mogą zostać nałożone kary pieniężne na przedsiębiorców. Rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2011 r. w sprawie o sygn.. III SK 18/11, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 6(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f1fd30f-88d9-4261-9b81-36944a1d18d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.