PL EN


2017 | 8 | 2 | 192-197
Article title

Postawy nauczyciela-wychowawcy wobec pracy w szkole

Authors
Content
Title variants
EN
Teacher’s Attitudes Towards School Work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy pracy nauczyciela-wychowawcy. Wywiera on wpływ na podopiecznych. Podejmuje działania, które są przez nich obserwowane i mają znaczenie w ich rozwoju. Wielką rolę ma jego stosunek do pracy wychowawczej. Poziom etyki nauczyciela obrazuje jego postawę jako pedagoga i pozwala mu na zrozumienie istoty pracy jako wychowawca.
EN
The paper deals with the work of a teacher – educator. S/He influences the pupils, undertakes actions which are observed by them and affect their development. Special importance must be attached to the attitude towards the job. The ethical level of a teacher illustrates his/ her demeanour as a pedagogue and makes it possible to understand the essence of the educator’s job.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
192-197
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Polska
References
 • Bałażak, M. (2013). Nauczyciel a jego praca: podstawowe aspekty pracy zawodowej nauczyciela. W: U. Szuścik (red.), Nauczyciel, kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska (s. 40–42). Bielsko-Biała: Wyd. AT-H w Bielsku-Białej.
 • Bałażak, M. (2014). Stosunek nauczyciela do pracy pedagogicznej. W: U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 33–42). Kraków: Libron.
 • Bałażak, M. (2015a). Wybrane elementy pracy nauczyciela pozywające ocenić jego postawę zawodową. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (12), 24–31.
 • Bałażak, M. (2015b). Stosunek nauczyciela do pracy na tle posiadanych przez niego kompetencji zawodowych. W: N. Starik, T. Węglarz (red.), Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku (s. 15–25). Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Boużyk, M. (2006). Nauczyciel czy wychowawca? Polska szkoła w Unii Europejskiej. W: T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria i praktyka (s. 347–355). Kielce: Wyd. AŚ.
 • Day, Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.
 • Dziewiecki, M. (2004). Komunikacja wychowawcza. Kraków: Salwator.
 • Kowal, S. (2003). Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wyd. AP.
 • Michalak, M.J. (2003). Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: IBE.
 • Sas-Badowska, A. (2003). Nowa szkoła – nowy nauczyciel. W: F. Szlosek (red.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Wybrane problemy badań jakościowych i ilościowych (s. 185–193). Radom, Siedlce: ITeE, AP IP.
 • Schoenebeck von, H. (2006). Jaka może być szkoła? Kraków: Impuls.
 • Szluz, B. (2007). Wychowanie a odpowiedzialność. W: J. Łach (red.), Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia (s. 86–94). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Śniegulska, A. (2004). Nauczyciel-wychowawca w obliczu wyzwań edukacji aksjologicznej. W: Z. Frączek (red.), Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku (s. 150–162). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn. Lublin: Wyd. KUL.
 • Wołk, Z. (2007). Kultura pracy. W: F. Szlosek (red.), Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych (s. 200–201). Warszawa, Radom, Siedlce: ITeE, AP IP, APS im. M. Grzegorzewskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f26d09d-faf4-4a59-8d3b-cab957c98e26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.