PL EN


2019 | 10 | 4 | 73-91
Article title

Wystraszyć i rozbawić: Mediatyzacja emocji w headach radiowych serwisów informacyjnych

Content
Title variants
EN
To Frighten and to Amuse: Mediatisation of Emotions in the Radio News Section Headings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Informacja radiowa, ze swej natury obiektywna, niesie za sobą często ogromny ładunek emocjonalny. Nadawcy, chcąc zatrzymać słuchacza, odwołują się do skrajnych emocji: na jednym biegunie za cel stawiają sobie wywołanie poczucia zaniepokojenia, na drugim próbują rozbawić odbiorcę lub dostarczyć mu rozrywki. Media bombardują doniesieniami dotyczącymi terroru, krwawych wypadków, sporów politycznych czy katastrof ekologicznych. Aby rozładować to napięcie, nadawcy sięgają po infotainment, informacje lekkie, zabawne, czasami wręcz infantylne. Najsilniej nacechowane emocjonalnie są heady zapowiadające serwisy informacyjne. I to właśnie te elementy serwisów informacyjnych Radia ZET z okresu od 6 do 12 maja 2019 r. stanowią materiał do analizy. Badania ilościowe pokazują, po które emocje nadawcy sięgają najczęściej, natomiast analiza jakościowa pozwoli przyjrzeć się środkom językowym wykorzystywanym do tego celu.
EN
Seemingly objective radio-information sharing often exhibits a significant amount of emotional weight. Senders tend to invoke extreme emotions in order to rivet listeners’ attention. On the one hand, they focus on the feeling of anxiety, however, on the other the primary goal is to amuse and entertain. Media bombards us with news regarding terror, bloody accidents, political disputes or ecological disasters. Senders often use infotainment — light-weight, humorous, and at times infantile information — to release the tension. The strongest emotional impact can be found in the news’ headings. Aforementioned headings presented during the Radio ZET’s broadcasts (for the period ranging from 6th until 12th of May 2019) construct the corpus on which the analysis is conducted. The quantitative research indicates which emotions are most frequently exploited, however the qualitative research allows for the further examination and analysis of stylistic devices used.
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
73-91
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
References
 • Bauer, Zbigniew. „Gatunki dziennikarskie”. W: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer & Edward Chudziński, 143–173. Kraków: Universitas, 2000.
 • Chyliński, Marek, & Stephan Russ-Mohl. Dziennikarstwo. Warszawa: Grupa Wydawnicza Polskapresse, 2008.
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum, 1999.
 • Gerring, Richard J., & Philip G. Zimbardo. Psychologia i życie. Przełożyli Józef Radzicki, Ewa Czerniawska i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Hasła: „tragiczny”, „protest”. Słownik języka polskiego PWN. Dostęp 29.03.2020. https://sjp.pwn.pl/szukaj/tragiczny, https://sjp.pwn.pl/slowniki/protest.
 • Inny słownik języka polskiego PWN, red. Mirosław Bańko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Kaszewski, Krzysztof. Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018.
 • Kępa-Figura, Danuta. „Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej — semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów”. Prace Językoznawcze 11 (2009): 95–113.
 • Kurdupski, Michał. „Radio ZET i Trójka z największymi spadkami, RMF FM liderem słuchalności”. Wirtualnemedia. Dostęp 29.03.2020. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-wyniki-sluchalnosci-marzec-maj-2019-rmf-fm-liderem.
 • Michalczyk, Stanisław. „Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów”. Rocznik Prasoznawczy 11 (2017): 11-31.
 • Szewczuk, Włodzimierz. Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998.
 • Wojtak, Maria. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 • Żydek-Bednarczuk, Urszula. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Kraków: Universitas, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f277062-03af-41ca-94fd-c288d6498964
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.