PL EN


2013 | 3/2013 (43) | 174 - 188
Article title

Czynniki wpływające na kształtowanie długoterminowych relacji między przedsiębiorstwem a doradcą

Content
Title variants
EN
Factors influencing long-term relationship between entrepreneur and advisor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach zmian otoczenia relacje między przedsiębiorstwem a doradcą nabierają ważnego znaczenia. Stanowią one istotny element działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa angażują się w różnego rodzaju relacje z doradcami, mimo że wymagają one często innego podejścia w stosunku do konkretnych osób i podmiotów zróżnicowanych pod względem celów, aspiracji, zasobów czy zdolności relacyjnych. W opracowaniu ukazano złożoną naturę relacji długoterminowych i scharakteryzowano czynniki wpływające na ich kształtowanie zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i doradcę. Wskazano na różne aspekty doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem kosztów transakcyjnych oraz zasobów i zdolności relacyjnych. Omówiono zagadnienie tworzenia kapitału relacyjnego na podstawie zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa i doradcy.
EN
In the conditions of environment changes the relationships between a company and advisor become more important. They are a significant part of business. Enterprises get involved in various kinds of relationships with advisors, despite the fact that they often require a different approach in relation to particular people and entities diversified in terms of goals, aspiration, resources or relational abilities. The study shows a complex nature of long-term relationships and characterizes the factors influencing their development by both the enterprise and the advisor. Various aspects of counseling were pointed out, with particular emphasis on transaction costs and the resources and capabilities of relational. The issue of relational capital formation based on relational resources companies and advisers was also discussed.
Year
Issue
Pages
174 - 188
Physical description
Dates
issued
2013-09-15
Contributors
 • Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bełz, G. (2011). System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Bennett, R.J. i Robson, P.J.A. (2004). The role of boards of directors in small and medium-sized firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11 (1), 95–113, http://dx.doi.org/10.1108/14626000410519137.
 • Cegarra-Navarro, J.G. i Dewhurst, F.W. (2006). Linking shared organizational context and relational capital through unlearning. An initial empirical investigation in SMEs. The Learning Organization, 13 (1), 49–62, http://dx.doi.org/10.1108/09696470610639121.
 • Chaston, I. i Baker, S. (1998). Relationship influencers: determination of affect in the provision of advisory services to SME sector firms. Journal of European Industrial Training, 22 (6), 249–256, http://dx.doi.org/10.1108/03090599810224710.
 • Christensen, P.R. i Klyver, K. (2006). Management consultancy in small firms: how does interaction work? Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (3), 299–313, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680217.
 • Czakon, W. (2006). Zasobowe uwarunkowania tworzenia sieci międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, ujęcie zasobowe. Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Demartini, P. i Paoloni, P. (2013). Implementing an intellectual capital framework in practice. Journal of Intellectual Capital, 14 (1), 69-83, http://dx.doi.org/10.1108/14691931311289020.
 • Egan, G. (1994). Working the Shadow Side: A Guide to Positive Behind the Scenes Management. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Gach, D. (2009). Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych. W: A. Adamik i S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 • Greiner, L.E. (1998). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, May-June.
 • Grudzewski, W.M., Hajduk, I.K., Sankowska, A. i Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Hensel, P. (2011). Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Jay, L. i Schaper, M. (2003). Which advisers do micro-firms use? Some Australian evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10 (2), 136–143, http://dx.doi.org/10.1108/14626000310473166.
 • Kent, P. (2011). The decision to outsource management advisory services. Managerial Auditing Journal, 26 (8), 672–696, http://dx.doi.org/10.1108/02686901111161331.
 • Klyver, K. (2008). The shifting consultant involvement. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (1), 178–193, http://dx.doi.org/10.1108/14626000810850919.
 • Kong, E. (2010). Innovation processes in social enterprises: an IC perspective. Journal of Intellectual Capital, 11 (2), 158–178, http://dx.doi.org/10.1108/14691931011039660.
 • Koszałka, J. (2011). Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/ (21.04.2013).
 • Lambert, D.M., Emmelhainz, M.A. i Gardner, J.T. (1996). Developing and implementing supply chain partnerships. The International Journal of Logistics Management, 7 (2), 1–17.
 • Mole, K.F. (2007). Tacit knowledge, heuristics, consistency and error signals: How do business advisers diagnose their SME clients? Journal of Small Business and Enterprise Development, 14 (4), 582–601, http://dx.doi.org/10.1108/14626000710832712.
 • Niemczyk J. (2008). Potencjał sieci międzyorganizacyjnych – kontekst różnorodności, W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości –różnorodność i zmienność. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego.
 • Powers, T.L. i Reagan, W.R. (2007). Factors influencing successful buyer-seller relationships. Journal of Business Research, 60 (12), 1234–1242, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.04.008.
 • Ramsden, M. i Bennett, R.J. (2005). The benefits of external support to SMEs: “Hard” versus “soft” outcomes and satisfaction levels. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12 (2), 227–243, http://dx.doi.org/10.1108/14626000510594629.
 • Rodríguez-Díaz, M. i Espino-Rodríguez, T.F. (2006). Redesigning the supply chain: reengineering, outsourcing, and relational capabilities. Business Process Management Journal, 12 (4), 483–502, http://dx.doi.org/10.1108/14637150610678087.
 • Roodhooft, F. i Van den Abbeele, A. (2006). Public procurement of consulting services: Evidence and comparison with private companies. International Journal of Public Sector Management, 19 (5), 490–512, http://dx.doi.org/10.1108/09513550610677799.
 • Sobiecki, R., i Pietrewicz, J.W. (2011). Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Walter, A., Auer, M., i Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21 (4), 541–567, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.02.005
 • Webster, F.E. (1992). The changing role of marketing in the corporation. Journal of Marketing, 56, 1–17.
 • Williamson, O.E. (1985), The economic institutions of capitalism. New York: The Free Press.
 • Wójcik-Karpacz, A. (2012). Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f27c6f2-71d6-4de6-99cb-f1e2cacb61d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.