PL EN


2012 | 3 | 1 | 160-165
Article title

Role of international experience in development of gender education

Content
Title variants
PL
Rola międzynarodowych doświadczeń w rozwoju „pedagogiki gender”
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Developing the new educational courses and improving methods of training in the higher educational institutions will help both the young generation and the adult people to cognize the peculiarities of a human being to find their place in the complex human relationships and understand continuous changes in the present world are shown in the article.
PL
Wprowadzanie nowych kierunków studiów i poprawa metod nauczania w szkolnictwie wyŜszym nie tylko pomoŜe w rozwoju młodzieŜy i dorosłych, ale równieŜ umoŜliwi rozpoznanie cech człowieka ułatwiających znalezienie przez kaŜdego swojego miejsca w złoŜonym systemie relacji międzyludzkich i zrozumienie ciągłych zmian w dzisiejszym świecie. Właśnie te zagadnienia przedstawiono w artykule.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
160-165
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Stakhnevych V., Dankevych L. (2011), Gender and personality // „Edukacja – Technika – Informatyka” – Rocznik naukowy nr 2, cz. 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f285476-b968-406e-a7a3-e03c1a13fa9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.