PL EN


2013 | 919 | 51-64
Article title

Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Authors
Title variants
EN
The Investment Nature of Unit-linked Life Insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper considers the issue of unit-linked life insurance, and seeks to verify two hypotheses: that unit-linked life insurance products available on the Polish market have an investment character, and that their main purpose is to multiply invested capital. The study was based on a detailed analysis of the General Terms and Conditions of Insurance, a review of the market of unit-linked life insurance with a particular emphasis on the insurers’ marketing communication and available statistics. It was found that there was no basis to reject the hypotheses, which means that the unit-linked life insurance products in the Polish market represent an alternative form of investment to those offered by other financial institutions. It was also found that the protective part in these products is marginal, and the aim of isolating it is strictly for the legal classification of certain products like unit-linked life insurance.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Sienicka E., Leśniak D. [2012], Zmiany ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie. Wybrane zagadnienia, „Prawo Asekuracyjne”, nr 3.
  • Szczepańska M. [2012], Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1.
  • Ubezpieczenia [2007], red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne [2009], red. E. Kucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  • Ubezpieczenia życiowe [1996], red. O. Doan, Poltext, Warszawa.
  • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Rzecznika Ubezpieczonych [2012], Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 1990, nr 59, poz. 344.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f2f916b-6e04-4910-9285-f956a78409ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.