PL EN


2017 | 7 | 265-279
Article title

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., sygn. SK 71/13

Authors
Content
Title variants
EN
Commentary on the judgment of the Constitutional Tribunal of October 25, 2016, ref. SK 71/13
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W głosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca niewłaściwie wyważył ochronę praw wierzyciela i dłużnika w sytuacji ustanowienia zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową. Artykuł zawiera analizę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozważania na temat powiązanych instytucji, jak art. 754(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a także proponowane rozwiązania przedstawionego problemu.
EN
In the commented ruling the Constitutional Tribunal claimed the lawmaker improperly balanced the protection of the rights of the creditor and the debtor with regard to establishing collateral by encumbering the real estate with compulsory mortgage. The article contains the analysis of the ruling of the Constitutional Tribunal as well as related instruments set forth in art. 754(1) § 1 Code of Civil Procedure, and possible solutions to the presented problem.
Contributors
  • Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f34a248-3ccc-4a48-9bd5-bb256313e799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.