PL EN


2017 | 489 | 354-365
Article title

Różnorodność społeczna i przestrzenna jako warunek rozwoju efektywności sektora kreatywnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Gospodarkę XXI wieku charakteryzuje dynamizm, zmienność, jak również niepewność i ryzyko. Szybko zmieniające się warunki konkurencji w środowisku lokalnym i globalnym spowodowały potrzebę aktywnej, prokreatywnej i proinnowacyjnej postawy działania podmiotów gospodarczych. Proces twórczy rzadko dzieje się w izolacji; zwykle jest wynikiem interakcji zachodzących pomiędzy ludźmi określonej społeczności. Jednak niektóre osoby są w stanie lepiej łączyć elementy z różnych dziedzin wiedzy, tak by powstawała z nich wartość dodana. Aby skutecznie generować twórczość, społeczności powinny być ukierunkowane na zwiększanie efektywności poprzez jej różnorodność. Także różnorodność przestrzenna nie jest obojętna dla wzmocnienia efektu twórczości. Celem artykułu są rozważania poznawcze, teoretyczno-metodologiczne na temat uwarunkowań rozwoju różnorodności społecznej i przestrzennej oraz jej wpływu na sektor kreatywny.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f49e5ce-8c65-466c-a149-3d7f713fc248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.