PL EN


Journal
2012 | 4 | 410–417
Article title

Badanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzującymi postawę ciała oraz masą i wysokością ciała a miejscem zamieszkania

Content
Title variants
EN
Examining the relationship between selected parameters describing the body posture and mass and the height of the body and the place of living
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Celem pracy jest porównanie parametrów opisują- cych postawę ciała dzieci mieszkających na Podkarpaciu i na Śląsku. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w wybranych szkołach podstawowych regionu podkarpackiego i śląskiego. Do badań przystąpiło 563 uczniów trzech pierwszych klas szkoły podstawowej wybranych losowo, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, w tym 278 chłopców (49,38%) oraz 285 dziewczynek (50,62%). U każdego z badanych wyznaczono 25 parametrów opisujących postawę ciała, wykorzystując metodę fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej. Wyniki. Z 25 badanych parametrów różnice istotne statystycznie wykazywały głównie parametry DCK, DKP, RKP, DLL, RLL oraz DELTA i KLL. Wnioski. 1. Parametry opisujące postawę ciała różnią sie istotnie w badanych grupach. 2. Dzieci z badanych grup różnią się istotnie statystycznie masą i wysokością ciała.
EN
introduction. The aim of the study is to compare parameters describing the body posture in children living in Podkarpacie and Śląsk. Material and methods. The study has been done in particular primary schools of Sub-Carphatian and Silesia regions. The 563 pupils of the three fist school years have been examined, randomly chosen, whose parents gave a written agreement on that, including 278 boys (49,38%) and 285 girls (50,62%). Each examined pupil was set in 25 parameters describing the body posture using the photogrammetric method based on mora phenomenon. results. Among 25 parameters, describing body posture, there are statistically signifiant diffrences, mainly in case of DCK, DKP, RKP, DLL, RLL, DELTA and KLL. conclusions. 1. Parameters describing the posture are signifiantly diffrent among examined groups. 2. Children from examined groups present statistical diffrences in a mass and the height of the body.
Journal
Year
Issue
4
Pages
410–417
Physical description
Contributors
  • Z Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Z Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f4bec39-3c50-416b-b22d-9d7426ea1b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.