PL EN


2012 | 3 | 376-379
Article title

Porównanie opieki sprawowanej nad osobami starszymi w domach opiekuńczych w Polsce i w Niemczech

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • Wieczorowska-Tobis K, Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
  • Trafiałek E. Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska; 2006:95−111.
  • Trempała J, Zając L. Postawy wobec osób starszych: różnice miedzypokoleniowe. Przegl Psychol 2007; 50: 447−462.
  • Grodzki T, Kocemba J, Skalska A, red. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica: 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f4c3b4d-a307-4f8d-8c76-4b275d247807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.