PL EN


2017 | 1(3) | 58-71
Article title

Cechy psa-kandydata do służby w Policji w kategorii pies patrolowo-tropiący

Authors
Content
Title variants
EN
Features of dog candidate to police in patrol-tracking category
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, opis i wyjaśnienie pożądanych cech psa, będącego kandydatem do służby w Policji. Pokazano najbardziej właściwe rasy oraz omówiono ich cechy charakteru. Odniesiono się również do wymagań zdrowotnych, zawartych w odpowiednich dokumentach wewnętrznych.
EN
The aim of article is to present, describe and explain of desirable features of dog candidate to Police. The most applicable dog breeds and their character traits are shown. Arti-cle also relates to health requirements, contained in proper internal documents.
References
 • Diener Oven. 2005. Labrador retriever, Łódź: Galaktyka.
 • Kozłowski Krzysztof. 1997. Kynologia Podręcznik dla przewodników psów służbowych, Le-gionowo: CSP.
 • Leyen Kathrina von der. 2004. Wybierz psa dla siebie, Charakter, wymagania, opieka, War-szawa: Świat Książki.
 • Reichmann Peter. 1991. Gdy zachoruje pies. Warszawa: PWRiL.
 • Sayer Angela. 1993. Wszystko o psie. Warszawa: Ars Polonia.
 • Schmidt Marianne, Koch Walter. 2000. Poradnik podstawowego szkolenia psów. Warszawa: Wydawnictwo Delta WZ.
 • Smyczyński Lubomir. 1957. Psy, rasy i wychowanie. Warszawa: PWRiL.
 • Wilcox Bonnie, Walkowicz Chris. 1997. Atlas ras psów świata. Warszawa: Muza SA.
 • Wiorowski Grzegorz, Lubryczyński Konrad. 2010. Kynologia policyjna. Wyższa Szkoła Po-licji w Szczytnie.
 • www.csp.edu.pl/csp/wolnytekst/1936,dok.html.
 • www.goldenretriever.pl.
 • www.malinois.pl.
 • www.psy24.pl/2442–FOKSTERIER.html.
 • www.psy24.pl/2486–NOWOFUNDLAND–silny–dobroduszny–wspanialy–plywak.html.
 • www.wikipedia.org/wiki/Terier_walijski.
 • Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia z późn. zm., (Dz. Urz. KGP z 2008 r., nr 7, poz. 46 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządze-nie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegóło-wych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia, (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f555996-5978-40ae-b935-6dc0fe1fbb4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.