PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 1(14) | 207-224
Article title

Małopolskie monografie modernistów Poststrukturalizm w świetle darwinizmu

Authors
Title variants
EN
Lesser-Polish Monographs of Modernists. Post-structuralism in the Light of Darwinism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author combines polemics and analysis in order to defend the tradition of thorough philological commentary and a philological monograph. As a representation of a phenomenon the author presents four volumes written by Jagiellonian University professors and published by the Universitas Publishing House between 2007 and 2009. The author claims that scholars are meant to be able to adapt to every environmental circumstances in which they happened to struggle for their role and status. They have mastered the rituals of mimicry and metamorphosis. The struggle to survive in the field of humanities boils down to the well known watchword: Publish or perish! The guarantor of the quality of publications are publishing houses, which, on the one hand, force the in-house reviewers to write paeans (in order to get grants and subsidies), and on the other hand – treat every book as a perishable good and discount it ruthlessly the next year.
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, Katowice
References
 • H. Markiewicz, Resentymenty i utopia, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 35
 • M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007
 • M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007
 • G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008;
 • A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009
 • J. Paszek, Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku, Katowice 2003
 • J. Tomkowski, Młoda Polska, Warszawa 2001
 • Cz. Miłosz, A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, Warszawa 1990
 • A. Ważyk, Kwestia gustu, Warszawa 1966, s. 156
 • P. Łopuszański, Leśmian, Wrocław 2000
 • B. Leśmian, Poezje zebrane, Warszawa 1957
 • T. Boy-Żeleński, W perspektywie czasu, Warszawa 2006
 • L. Drong, Narodziny literaturoznawstwa neopragmatycznego z ducha starożytnej sofistyki, [w:] Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi, red. L. Drong i J. Mydla, Katowice 2009
 • W. Forajter, Prywatne hierarchie, „Opcje” 2003, nr 4
 • D. Nowacki, „Tryumfalna owa trójca”, „FA-art” 2003, nr 3–4
 • Słownik literatury polskiej, red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek, Katowice 2006
 • J. Jakóbczyk, Późne tropy Młodej Polski (1914–1939), Katowice 2009
 • J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa 1970
 • J. M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001
 • Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, red. Z. Jastrzębski, Lublin 1966. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju), Warszawa 1964
 • M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981
 • K. Kłosińska, Kobieta autorka, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4
 • J. T. Skotarczak, Został księdzem, bo mu się księża nie podobali, „W drodze” 2000, nr 7 (323).
 • J. Jakóbczyk, Nowoczesny, ale czy podręcznik?, „Nowa Polszczyzna”, Kraków 2008, nr 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f6beae3-ad9f-4085-8dc8-e0368afdfb49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.