Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 119-123

Article title

Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Marcin Grulkowski, The oldest city books of the Main City of Gdańsk from the 14th century and the beginning of the 15th century: the codicological study
DE
Marcin Grulkowski, Die ältesten Stadtbücher der Danziger Rechtstadt aus dem 14. und aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. Ein kodikologisches Studium

Languages of publication

PL

Abstracts

Year

Volume

16

Pages

119-123

Physical description

Dates

published
2016-12-13

Contributors

 • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

References

 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, księgi i akta, kat. II, sygn. IX-4.
 • Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430, bearb. v. C. A. Lückerath, F. Benninghoven, Köln–Weimar–Wien 1999.
 • Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbestitz in Berlin-Dahlem, sygn. XIV. Hauptabteilung Rep. 322 A, sygn.7, Liber memoriarum Colmensis civitatis (1330–1430).
 • Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363–1428, wyd. L. Kaczmarczyk, Toruń 1936 (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes, t. 29).
 • Grulkowski M., Definicja i klasyfikacje ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru Hanzy, [w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 142.
 • Grulkowski M., Najstarsza księga kamlarska Głównego Miasta Gdańska jako źródło historyczne, [w:] Komturzy, rajcy, żupani, red. B. Śliwiński, Malbork 2005 (Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 11), s. 123–164. Grulkowski M., Najstarsze księgi gruntowe Głównego Miasta Gdańska w XIV i XV wieku. Uwagi źródłoznawcze, [w:] Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. P. Gołdyn, Kraków 2008 (Biblioteka Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich, t. 1), s. 181–200.
 • Oliński P., Die Danziger Stadtbücher im 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, [w:] Verwaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten, hrsg. von J. Sarnowsky, Trier 2006 (Hansische Studien, Bd. 16), s. 323–334.
 • Przywuska A., Przydatność zasobu Archiwum w Gdańsku do badań nad kancelarią w Prusach Królewskich okresu staropolskiego, [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, s. 97–121.
 • Samsonowicz H., Die Hanse im Ostseeraum, [w:] Die preußischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters, hrsg. von Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1998, s. 7–24.
 • Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w., Warszawa 1968.
 • Tandecki J., Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990. Tandecki J., Edycje średniowiecznych ksiąg wpisów z terenu Prus Królewskich. Stan obecny i postulaty badawcze, [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich. Materiały z sesji odbytej 20–21 listopada 1992 roku w Archiwum Państwowym w Toruniu, red. A. Tomczak, Warszawa 1994, s. 137–147.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3f6c8197-0f44-40a6-975c-b666e3c3b7fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.