PL EN


2017 | 2(18) | 189-203
Article title

W sprawie habilitacji w projektach założeń Prawa szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On ‘habilitation’ in the draft Act on higher education (Act 2.0)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
189-203
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Brzeziński J.M., The Necessity to Maintain Habilitation in Poland, „Nowotwory. Journal of Oncology” 2015, vol. 65, no. 4.
  • Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
  • Izdebski H. (kierownik projektu), Świergiel A., Chmielnicki P., Ruszkowski P., Misiąg W., Kiebała A., Zieliński J., Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, Uniwersytet SWPS, Warszawa 2017.
  • Kwiek M. z Zespołem: Antonowicz D., Brdulak J., Hulicka M., Jędrzejewski T., Kowalski R., Kulczycki E., Szadkowski K., Szot A., Wolszczak-Derlacz J., Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.
  • Radwan A. (red.), PLUS RATIO QUAM VIS CONSUETUDINIS. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Oficyna Allerhanda, Kraków 2017.
  • Wojtczak K., Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 1. Warunki i przebieg habilitacji w prawie szkół wyższych, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 1(17).
  • Wojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (Część II), „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4(8).
  • Wojtczak K., O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 1. Niższe stopnie naukowe, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 1(13).
  • Wojtczak K., W kwestii wyższego stopnia naukowego doktora w Polsce Ludowej, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 4(16).
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f6df31b-e454-4da3-b5f0-cfad8410d195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.