PL EN


2016 | XVIII (XXVII) | 87-97
Article title

Non-modern modernity? Neomodern architecture

Content
Title variants
PL
Nienowoczesna nowoczesność? Neomodernizm w architekturze
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Neo-modernism, as both a philosophical and an architectural current, evolved as a critical response to postmodernism, the movement described by Agnes Heller as “neither conservative, nor revolutionary, nor progressive”. At the same time, neo-modernism adopted some post-modernist assumptions, resulting from the criticism of the modernist movement. Rem Koolhaas emphasized that although contemporary architecture is clearly inspired by modernist aesthetics, it has little in common with the two major attributes of the modern movement – opposition towards context and towards history. Thus, neo-modernism can be described as “unmodern modernity”. According to Jürgen Habermas, being modern is closely related to being free of external axioms. Neo-modernism appears rather to be another form of eclecticism or “a strategy without an aim”, than a new modern movement.
PL
Neomodernizm, zarówno jako kierunek filozoficzny, jak i nurt w architekturze, zrodził się jako krytyczna odpowiedź na postmodernizm, zdefiniowany jako ruch nadmiernie pluralistyczny, który sam w sobie nie jest „ani konserwatywny, ani rewolucyjny, ani postępowy”. Jednocześnie przyjął niektóre z postmodernistycznych założeń wynikających bezpośrednio z krytyki ruchu nowoczesnego. Rem Koolhaas słusznie zwracał uwagę, że współcześni architekci chętnie sięgają ku modernistycznym wzorcom zapominając jednocześnie o dwóch immanentnych cechach ruchu nowoczesnego w architekturze – akonstektualności i ahistoryczności. Neomodernizm może zatem być określony mianem „nienowoczesnej nowoczesności”. Zgodnie z koncepcją Jurgena Habermasa, bycie nowoczesnym jest ściśle związane z odrzuceniem zewnętrznych pewników. Neomodernizm jawi się raczej jako kolejne oblicze eklektyzmu, „strategia bez ostatecznego celu”, niż nowy ruch nowoczesny.
Year
Volume
Pages
87-97
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Department of History of Art, University of Łódź
References
 • Baudelaire Charles (1998), “The Painter of Modern Life”, [in:] Ch. Baudelaire, The Painter of Modern Life and Other Essays, transl. J. Mayne, London: Phaidon Press, 1964,
 • Benevolo Leonardo (1971), History of Modern Architecture, vol. 2, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.
 • Benjamin Walter (2003), “On the Concept of History”, in: W. Benjamin, Selected Writings. Volume 4 1938-1940, ed. H. Eiland, M. W. Jennings, Cambridge Mass.: Harvard University.
 • Borawski Zygmunt (2016), Neoburżuazyjny anarchokonserwatyzm, „Rzut”, no 1, pp. 54-63.
 • Ghirardo Diane (1996), Architecture after Modernism, New York: Thames and Hudson.
 • Grauer Victor A. (1981): “Modernism/Postmodernism/Neomodernism”, Downtown Review, vol. 3, no 1-2, pp. 3-7.
 • Habermas Jurgen (1981), “Modern and post-modern architecture”, [in:] J. Habermas, The New Conservatism: Cultural Criticism and Historians’ Debate, transl. Shierry Weber Nicholsen, Cambridge, Mass. M.I.T. Press, pp. 413-426.
 • Habermas Jurgen (2000), „Nowoczesność: świadomość czasów i szukanie pewności w samej sobie”, [in:] J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, transl. M. Łukasiewicz, Kraków: Universitas.
 • Hopenhayn Martin (2002), No Apocalypse, No Integration: Modernism and Postmodernism in Latin America, Durham: Duke University Press.
 • Jencks Charles (1984), The Language of Post-Modern Architecture, London: Academy Editions.
 • Nawratek Krzysztof (2005), Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Kraków: Universitas.
 • Piotrowski Piotr (2011), Znaczenia Modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Sztabiński Grzegorz (1993), „Eklektyzm dawny i współczesny”, [in:] Eklektyzm i eklektyzmy. Materiały ogólnopolskiego seminarium nanukowego. Muzeum Historii Miasta Łodzi, listopad 1992, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, Łódź, pp. 31-45 .
 • Tarnowski Józef (2013), „Czy powrót modernizmu w architekturze?”, [in:] Powrót modernizmu, ed. T. Pękala, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 223-246.
 • Trzeciak Przemysław (1974), Przygody architektury XX wieku, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Vermeulen Timotheus, van den Akker Robin (2010), “Notes on metamodernism”, Journal of Aesthetics and Culture 2010, vol. 2,
 • „W poszukiwaniu rzeczywistej wartości – rozmowa z Maciejem Miłobędzkim”, Rzut 2016, no 1, pp. 40-47.
 • Wang Wilfired (2000), Herzog & de Meuron, Basel-Boston-Berlin.
 • Welsch Wolfgang (1998), Nasza postmodernistyczna moderna, transl. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Wujek Jakub (1986), Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa: Arkady.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f6e33e9-0dcd-496a-b56f-21262ae9f0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.