PL EN


2013 | 83-84 | 322-325
Article title

(Re)konstruując obraz dyscypliny. Sprawozdanie z I Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców. Kamień Śląski, 6-8 czerwca 2013 r.

Authors
Title variants
EN
(Re)constructing the Image of the Discipline. Report on the First Congress of Film and Media Scholars. Kamień Śląski, 6-8 June, 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest relacją z I Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców, który odbył się w Kamieniu Śląskim na początku czerwca 2013 r. Zjazd, zorganizowany przez Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w partnerstwie z Narodowym Centrum Kultury, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa oraz Instytucją Filmową „Silesia Film” w Katowicach, stał się pierwszym tego rodzaju w Polsce polem do rozważań na temat kondycji współczesnego filmo- i medioznawstwa. Różnorodność wystąpień w ramach sześciu paneli obrad (Historie filmu i kina, Metodologie i teorie audiowizualności dzisiaj, Ruchome obrazy perspektywie antropologicznej, Nowe media – nowe wyzwania badawcze oraz Varia) stanowi dowód na rozległość problematyki, z którą współcześnie muszą się mierzyć badacze filmu i nowych mediów.
EN
The article gives an account of the First Congress of Film and Media Scholars that was held in Kamień Śląski in the beginning of June 2013. The congress was organised by the department of Film and Media Studies, of the Institute of Culture and Interdisciplinary Studies, of the University of Silesia, in cooperation with the National Centre for Culture, The “Initiative” Association (Stowarzyszenie Inicjatywa), and the film institution “Silesia Film” from Katowice. It was the first such event in Poland that allowed for an in-depth discussion about the state of film and media studies today. The variety of presentations within six panel sessions (History of film and cinema, Methodologies and theories of audiovisual media today, Moving pictures in anthropological perspective, New media – new research challenges, and varia) confirms the width of issues with which contemporary film and media studies scholars must deal with.
Keywords
Year
Issue
Pages
322-325
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f755dc6-9540-4f32-ac42-14fe83f2cc98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.