PL EN


2011 | 2/2011 | 145-158
Article title

Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata kreślony więziennymi tatuażami

Content
Title variants
EN
Heterogenic image of the isolated world drawn by prison tattoos
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko tatuowania się osób inkarcerowanych jest w realiach polskiego więzienia niepisanym zwyczajem. Ma to jednak swoje umocowanie dziejowe, gdyż już od dawnych czasów przestępców poddawano praktykom „rysowania ciała”. Współcześnie jednak tatuaż w wymiarze więziennym ma stanowczo inne zadania. Pełni wiele funkcji i ma wiele znaczeń. Należy również zwrócić uwagę na szeroki zestaw treści penitencjarnej „dziary”. Są nimi treści: podkulturowe (grypserskie), humorystyczne, erotyczne, miłosne (sentymentalno-miłosne), ostrzegawcze, informacyjne, historyczne (dyskograficzne), ideologiczne, religijne, przestępcze, markowe (firmowe), dowartościowujące, męczeńskie, emocjonalne, sentencjonalne (hasłowe). Poprzez te treści tatuaż może być i często jest doskonałym sposobem niewerbalnego porozumiewania się osób pozbawionych wolności. Wówczas też wzór, który dla osób niewtajemniczonych stanowi tylko niekompatybilny ze sobą zbiór przypadkowych znaków, kropek, kresek, dla innych jest klarownym sygnałem czy informacją o właścicielu „dziary”.
EN
Tattooing of the incarcerated is an unwritten custom in Polish prisons. Yet it has its historical background. For ages the practice of “body painting” of criminals had been used. Nowadays, however, a tattoo in the prison has got a completely different use. It has got many functions and multiple meanings. It should be noticed that tattoos have a broad meaning. They usually refer to: subculture (prison slang), humour, eroticism, love (sentimental), warnings, information, history (discography), ideology, religion, crime, brand (company), increasing self-esteem, martyrdom, emotions, sentences (catch phrases). By means of the contents mentioned above the tattoo can be and often is a perfect way of a non-verbal communication between inmates. In this case the drawing for those unfamiliar is only an incompatible set of random marks, such as dots and lines, but for those familiar with the subject it is a clear signal or information about the bearer.
Keywords
Year
Issue
Pages
145-158
Physical description
Dates
published
2011-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bożyczko Z. Przestępstwo i życie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.
 • Ciosek M. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996.
 • Ciosek M. Resocjalizacja w zakładach karnych. System komunikacji więźniów. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Tom 1. Warszawa 2007.
 • Hołyst B. Kryminologia. Warszawa 2001.
 • Jaguer J. The tattoo. A pictorial history. Horndean (Great Britain) 1990.
 • Jelski A. Tatuaż. Warszawa 1993.
 • Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa 2007.
 • Lambert A., Christ M. Russian Prison Tattoos: Codes of Authority, Domination, and Struggle. 2003.
 • Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków 2006.
 • Malinowski K. Tatuaże. Warszawa 1973.
 • Morawski J. Z problematyki nielegalnych kontaktów – porozumiewanie się w więzieniu. „Przegląd Penitencjarny”, nr 1. Warszawa 1965.
 • Przybyliński S. Dziara, cynkówka, kolka – zjawisko tatuażu więziennego. Kraków 2007.
 • Przybyliński S. Nonverbal communication system of prisoners on the example of tattoos. B: Д. Трая- нова, Р. Йосифова (отв. ред.) Лoгопедия. Сборник материали от III национален конгрес на НСЛБ. Балчик, 25–28 септември 2008. Бьлгария.
 • Przybyliński S. Tatuaż w środowisku inkarcerowanym – aspekt nobilitujący czy wykluczający? W: S. Przybyliński, D. Wajsprych (red.). Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia. Olsztyn 2009.
 • Przybyliński S. Zjawisko tatuażu – aspekt penitencjarny. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.). Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Tom IV. Szczecin 2009.
 • Przybyliński S. Więzienna „dziara” w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności. W: S. Przybyliński (red.). Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń 2010.
 • Snopek M. Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego. W: S. Przybyliński, D. Wajsprych (red.). Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia. Olsztyn 2009.
 • Snopek M. Tatuaż. Element współczesnej kultury. Toruń 2009.
 • Szaszkiewicz M. Tajemnice grypserki. Kraków 1997.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. 97.90.557 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. 69.13.98).
 • Wójcikiewicz J. Tatuaże nieletnich sprawców czynów zabronionych. „Służba MO”, nr 1, 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f7dfe1a-28ed-47df-a187-cc77a27a1a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.