PL EN


2015 | 16 | 1 | 85-95
Article title

GRAPH METHODS IN AN ANALYSIS OF A LEVEL AND A STRUCTURE OF PUBLIC COSTS OF UNIVERSITIES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article a usage of graph methods as a tool for a classification of polish public universities due to a generated level and a structure of costs is shown. The research was conducted in a spatial interpretation and referring to 57 public universities of an academic function. The usage of graph methods constitutes a tool which can be used by decision makers in a process of searching for ineffective usage of public sources. The outcomes should be a basis for further cause and effect analysis.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
85-95
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Department of Financial Management, University of Wroclaw
 • Department of Statistics and Operations Research, University of Wroclaw
References
 • Ćwiąkała-Małys A. (2010) Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ćwiąkała-Małys A. (2009) Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie porównawczej publicznych uczelni akademickich, Badania Operacyjne i Decyzje, 1/2009.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009) Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ćwiąkała-Małys A. Mościbrodzka M. Zastosowanie diagramu Czekanowskiego w grupowaniu publicznych uczelni wyższych ze względu na poziom i strukturę kosztów (praca w druku).
 • Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2014) Hierarchiczne procedury aglomeracyjne w badaniu poziomu i struktury kosztów publicznych uczelni akademickich, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Vol. 15, No. 3, pp. 30-41.
 • Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S. (1951) Taksonomia wrocławska, Przegląd Antropologiczny, No. 17.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, No. 4.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej : teoria i zastosowania, Szkoła Główna Handlowa Oficyna, Warszawa.
 • Pluta W. (1976) Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Szymanowicz K. (1977) Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych krajów, in: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, pod red. K. Zająca, Oddział PAN, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f826a20-06f8-4fd1-ba11-292c4be9bd90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.