PL EN


2014 | 4(34) | 66-76
Article title

Customer relationship management in a fitness club – case study of it solutions applied in a selected organization

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents the structure of two information systems based on customer relationship management applied in a fitness club as a case study. The analysis of selected IT solutions is focused on their functions and modules which allow the maintenance of contact with the client and constant customer care. As the fitness business is actively growing in Poland, the cognitive goal of the paper is to present IT solutions applied in a selected fitness club as a proposal of how to manage a sports organization but also discuss those tools in terms of their usefulness and benefits for both sides – managers of the fitness club as well as the clients. The article also indicates probable precariousness of presented IT tools.
Year
Issue
Pages
66-76
Physical description
Contributors
References
 • Beliczyński J., 2006, Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700.
 • Dejnaka A., 2002, CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Helion, Gliwice.
 • Gajek K., Morawski M., 2009, Nowoczesne formy komunikacji hotelu z klientem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, t. 559, pp. 468–476.
 • Jakubowski J., 1999, CRM – Customer Relationship Management. Zarządzanie relacjami z klientem, V Konferencja PLOUG, Zakopane.
 • Morawski M., Stosik A., 2009, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Orzelska P., 2010, System CRM podstawą sukcesu zarządzania relacjami z klientem, [in:] Skrzypek E. (ed.), Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6–7 V 2010, Lublin.
 • Stachowicz-Stanusch A., Stachowicz J., 2002, Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM), [in:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (eds.), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 • The IHRSA Global Report, 2013, www.download.ihrsa.org/research/2013_European_HealthClub_Report-LOW.pdf.
 • Wróblewska W., 2013, Customer relationship management (CRM) as a source of organization success, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97.
 • http://suuntoshop.cz/index.php?s=product&id=622.
 • http://www.benefitsystems.pl/kartymultisport.aspx.
 • http://www.cycling-online.com/Equipment/Suunto_Fitness_Solution.
 • http://www.pedalstudio.co.uk/wp-content/uploads/2010/12/Suunto-Fitness-Solution.jpg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f8626f6-5dcf-4239-9b83-0d2189fcf52e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.