PL EN


2005 | 1 | 189-194
Article title

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z istotnych przyczyn występowania niezwykle wysokiego, bo sięgającego 40%, bezrobocia w grupie wiekowej 19-24 lata, jest nieodpowiedni poziom przygotowania młodzieży do funkcjonowania w realnym świecie gospodarki rynkowej. Wiedza, a przede wszystkim umiejętności młodzieży nie są dostosowane do rzeczywistych potrzeb gospodarki XXI wieku. Odpowiedzialność za taki stan ponosi system edukacji. Okazuje się, że programy nauczania nie dostarczają uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych aktualnie na rynku pracy. W niewystarczającym stopniu szkoły kształtują wśród młodego pokolenia Polaków autentyczne postawy przedsiębiorcze...
Contributors
References
  • Orczyk J.: System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego. [w: ] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Podtest, Warszawa 2004
  • Szomburg J.: Biała Księga 2003, część I, Polska wobec Strategii Lizbońskiej. Polskie Formu Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003
  • Radło M. J.: Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski. ISP, Ekspertyzy, Rekomendacje, Warszawa
  • Bratnicki M.,Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wyd. A. E., Katowice 2001
  • Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992
  • Rostkowski T., Profil absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. Warszawa 2003 (maszynopis powielony).
  • Education and Industry, Partnership in Action, ESHA, 1992
  • Kwiatkiewicz A., Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Podtest, Warszawa 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f912485-50e1-4656-bde8-03dffda2000b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.