PL EN


2019 | 1 | 147-168
Article title

Výzvy k inovácii pastorácie manželství a rodiny vyplývajúce zo situácie rozvedených a znovuzosobášených

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Certain Challenges Regarding the Innovation of Pastoral Care of Marriage and Family Connected with the Situation of the Divorced and Remarried
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
Under the influence of a changing cultural mentality, divorce and cohabitation have become an acceptable and common matter for most Catholics (not only) in Slovakia. The experience gained through the pastoral care of the divorced and remarried reveals, in a similar way as the exhortation Amoris Laetitia, that many Catholics who ask for the sacrament of marriage have not been sufficiently evangelized and catechized. It is a challenge inviting us not only to further development of the pastoral care of the divorced but also to the innovation of pastoral care of marriage and the family, especially in terms of filling the gap of the missing evangelization of the couples asking for marriage and the overall accompaniment of young spouses taking the form of mystagogical catechesis and spiritual direction. We provide several basic impulses for creating a program of evangelization and mystagogical catechesis as a stimulus for the creativity of parish and diocesan communities that can best realize a living communion where the faith is lived and transmitted as part of a particular, everyday lifestyle.
Discipline
Year
Volume
1
Pages
147-168
Physical description
Contributors
 • Katedra kresťanskej filozofie Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kostolná 1, P.O. Box 173 814 99 Bratislava Slovenská republika
References
 • PAPA FRANCESCO, Famiglia in cammino Le catechesi sulla famiglia di Papa Francesco commentate da Juan José Pérez-Soba, Siena: Edizione Cantagalli, 2017.
 • Pavel AMBROS, "Rozlišování podle Amoris laetitia (kap. 8) papeže Františka jako diferencovanější podoba graduality," Studia Theologica, č. 1 [20] (2018): 7-28.
 • Rastislav BEDNÁRIK - Jozef ŽUFFA, "Výskum rodiny v ohrození a jej podpory," in Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2017, ed. Ladislav Csontos, Trnava: Dobrá kniha, 2017, s. 9-10.
 • Francesco BELLETTI, La famiglia costruisce la società. Un valore "aggiunto" per tutti, Milano: Edizioni San Paulo, 2015.
 • David G. BENNER, Hojenie emocionálnych poranení, Nitra: Vydavateľstvo NÁDEJ, 1992.
 • Renzo BONETTI, La liturgia dela famiglia, La coppia sacramento dell' amore, Milano: San Paolo, 2012.
 • Gloria BRAUNSTEINER - Ladislav CSONTOS - Andrej FILIPEK, Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile, Trnava: Dobrá kniha, 2014.
 • Glória BRAUNSTEINER, "Sviatosť manželstva z pohľadu systematickej teológie," in Teologický časopis 8, č. 1 (2010): 29-35
 • Glória BRAUNSTEINER, "Systematický pohľad na dnešné manželstvo," in Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016, ed. Ladislav Csontos, Trnava: Dobrá kniha, 2016, s. 21-24.
 • Rocco BUTTIGLIONE, Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia, Milano: Edizioni ARES, 2017.
 • Francesco COCCOPALMERIO, Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.
 • Ladislav CSONTOS, "Predhovor," in Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016, ed. Ladislav Csontos, Trnava: Dobrá kniha, 2016.
 • CYRIL JERUZALÉMSKÝ, Mystagógické katecheze, Olomouc: Refugium, 1997.
 • Martin FERO, "Médiá," in Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, ed. Jozef Matulník, Trnava: Dobrá kniha, 2014, s. 228-296.
 • Norberto Gonzáles GAITANO, ed., Famigla e media, Relazioni familiari, le loro rappresentazione e ralizione virtuali, Roma: EDUSC, 2015.
 • Il Matrimonio cardine dell'economia sacramentaria, ed. A. Diriart e M. Gegaj, Siena: Cantagalli, 2017.
 • Piero GRIBAUDI (ed.), Un cammino spirituale per i divorziati risposati, Milano: Comunitá di Caresto, 2001.
 • Michal CHOVANEC - Petr WEISS, "Pornografia ako možná 'závislosť'," in Psychiatria pre prax 17, č. 3 (2016): 115-118.
 • Lukáš JENÍK, "Ideológia prirodzeného zákona a ideológia rodu. Dialóg, konfrontácia, konflikt?," in Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016, ed. Ladislav Csontos, Trnava: Dobrá kniha, 2016, s. 35-39.
 • Lukáš JENÍK, "Je boj proti gender agende relevantnou obranou teórie prirodzeného zákona? Niekoľko kritických postrehov ku kresťanskej kritike pojmu gender," in Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2017, ed. Ladislav Csontos, Trnava: Dobrá kniha, 2017, s. 37-49.
 • Ivan KÚTNY, "Mravno-morálny aspekt povolania k inovovanej forme fantázie lásky," in Teologický časopis 8, č. 1 (2010): 37-45.
 • Jozef KYSELICA, Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava: Dobrá kniha, 2006.
 • Miloš LICHNER, "Durch den Wandel herausgefordert. Ein Blick auf die katholische Kirche in der Slowakei," Herder-Korrespondenz 11 (2006): 572-577.
 • Miloš LICHNER, "La situation de la théologie en Slovaquie," in Theologie im Osten Europas seit 1989: Entwicklungen und Perspektiven, ed. Albert Franz - Wolfgang Baum, Berlin - Münster: LIT Verlag, 2009, s. 44-48.
 • Livio MELINA (ed.), Conversione pastorale per famiglia: Sì, ma quale?, Siena: Edizioni Contragalli, 2015.
 • Jozef RATZINGER, Benediktova Európa v kríze kultúr, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008.
 • Carlo ROCCHETTA, Teologia della famiglia Fondamenti e prospettive, Bologna: EDB, 2011.
 • Juan José PERÉZ-SOBA, "La famiglia, Cammino della Chiesa," in La famiglia: Chiave del dialogo Chiesa-mondo nel 50° della Gaudium et spes, Siena: Cantagalli, 2016.
 • Michael SIEVERNICH "Problém rozvedených a znovuzosobášených v Cirkvi z pastorálno-teologického hľadiska," in Teologický časopis, č. 1 (2010): 47-58.
 • Luís MARTINEZ SISTACH, Come applicare l'Amoris laetitia, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.
 • Jozef MATULNÍK - Jozef KYSELICA - Michal KRATOCHVÍLA, "Religiozita, rodina a reprodukčné správanie obyvateľov Slovenska," in Analýza religiozity katolíkov na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, ed. Jozef Matulník, Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
 • Jozef MATULNÍK - Michal KRATOCHVÍLA, "Postoje ku kohabitáciám," in Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku, Poznatky zo sociologického výskumu, ed. Jozef Matulník, Trnava: Dobrá kniha, 2014, s. 161-170.
 • Obrad krstu detí a sobášne obrady podľa Rímskeho rituála obnoveného podľa smernice II. vatikánskeho koncilu, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f98d2f3-08d2-4c76-a36e-f8a8728c1ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.