PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 168-188
Article title

RODZINY UWIĘZIONYCH I ICH MIEJSCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
FAMILIES OF PRISONERS AND THEIR PLACE IN THE LOCAL ENVIRONMENT
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
References
  • Ambrozik W., Proces readaptacji społecznej i jego istota, [w:] B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
  • Kieszkowska A., Rodziny uwięzionych, Wyd. UJK, Kielce 2011/2012.
  • Kieszkowska A., Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków 2012.
  • Kotlarska-Michalska A., Rusanen T., Niemela P., Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko- fińskich, Wyd. UAM, Poznań 1977.
  • Marczak M., Dylematy związane z rodzicielstwem osób uwięzionych, [w:]
  • S. Przybyliński (red.), Poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, Wyd. OWS, Olsztyn 2011.
  • Muskała M., Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem, Wyd. PTP, Poznań 2006.
  • Pawełek K., Pełnienie roli ojca przez osadzonych mężczyzn, [w:] Ambrozik W., Machel H., Stępniak P. (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, Poznań – Gdańsk – Warszawa – Kalisz 2008.
  • Pawełek K., Powrót więźniów do społeczeństwa, Wyd. UAM, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f9b8cb2-d602-4d77-b9d6-f5327949a563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.