PL EN


2011 | 9 | 193-204
Article title

Anioł Historii - demon historii

Content
Title variants
EN
Angel of History – the demon of history
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a reflection on the necessity of the angels presence in the history of the work of Tadeusz Nowak. It can be concluded that Nowak introduced to his poetry angels, devils, de-mons or God acts like a poet who has the right to use metaphors. But the rhetorical turn origi-nated in the mid-twentieth century by the historians of the school, “Annales” allows you to rec-ognize that everyone is equal historical discourse, he reflects – not the truth but her vision, so personal sensibility and understanding of history. Cited passages show how to interpret specific historical events (Second World War, August 1980, colliery “Wujek”, martial law...) which shall be entered in a string of history and presented as analogous to earlier events, or as a con-tinuation of a historical order, which speaks – good (or bad) the spirit of history. The history of no-divine, the story understood as the course of events from which you can not cobble together a history – stories about these events. God and the angel engaging in temporal history, called to her explanation is “transcendence small”, attuned to human understanding and naming. And that means the same extent explains the history of metaphysics (taking the form of history), as the story explains the metaphysics, as the eternal need for any sense of human events. “Angel” is an indispensable – he first assumes the view of the ruined past. Do not we watch it, because we still tell the history.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
193-204
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2012-04-04
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • J. Baudrillard, Przed końcem: rozmowy z Philippe’em Petit, tłum. R. Lis. Warszawa 2001
 • W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996
 • A. Bielik-Robson, Anioł Północy. „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 19-20
 • E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Hi-storiografia wobec zmian w filozofii historii. Poznań 1994
 • Mistrz Eckhart, Traktaty. Pouczenia duchowe. Księga boskich pocieszeń. O człowieku szlachetnym, O odosobnieniu. Legendy, tłum. i oprac. W. Szymona OP. Poznań 1987
 • F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań 1996
 • E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski. Warszawa 1987
 • M. Heidegger, Bycie i czas, przełożył, przedmową i przypisami opatrzył B. Baran. War-szawa 2004
 • B. Kaniewska, O sposobach i funkcji mityzacji. Nowak – Myśliwski – Redliński. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3
 • D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria kry-tyczna, tłum. K. Bojarska. Kraków 2009
 • A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999
 • R. Leys, Trauma. A genealogy. Chicago 2000
 • J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa 1997
 • Tadeusz Nowak. Modły jutrzenne – modły wieczorne/ Stanisław Balbus, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii w poezji Tadeusza Nowaka. Kraków 1992
 • T. Nowak, Przebudzenia. W puchu alleluja. Warszawa 1989
 • K. Penderecki, Elegia na umierający las. „Plus minus”, dodatek do „Rzeczpospolitej” nr 279, 2-3 grudnia 1996
 • D. Siwor, W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka. Kraków 2002
 • W. Stróżewski, Ontologia. Kraków 2003
 • Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Wit-kiewiczowi z okazji 55 rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994), red. J. Degler. Wrocław 1996
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fa2ba8f-a901-4447-af66-f0640a93236a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.