PL EN


2015 | 225 | 113-124
Article title

Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowania

Content
Title variants
EN
Success factors and barriers of interorganizational cooperation in the realization of software development projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza projektów wytwarzania oprogramowania realizowanych w ramach współpracy międzyorganizacyjnej w odniesieniu do najważniejszych czynników wpływających na sukces lub porażkę projektu. W pierwszej części artykułu omawiana będzie specyfika projektów wytwarzania oprogramowania. Następnie zostaną przedstawione: proces badań empirycznych oraz uzyskane wyniki. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią podstawy do kontynuacji badań nad podjętą problematyką badawczą.
EN
The main aim of this paper is to analyse outsourcing-based software development projects with regard to the most important factors influencing project success or failure. In the first part of the paper the peculiarity of software development project is discussed. Next, the empirical research process as well as obtained results are demonstrated. The survey results presented in the paper are regarded as pilot research and constitute the foundations for further research on these issues.
Year
Volume
225
Pages
113-124
Physical description
Contributors
References
 • Flasiński M. (2006), Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kinnula M., Juntunen S. (2005), A case study of success factors in outsourcing partnership formation and management, materiały z 21 konferencji IMP, Rotterdam.
 • Koszlajda A. (2010), Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice.
 • Kozarkiewicz A., Łada M. (2014), Strategic management accounting as a source of information for value-driven project management, „Journal of Economics, Business and Management”, Vol. 2, No. 3.
 • Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide), Fifth Edition.
 • Shenhar A.J., Dvir D., Levy O., Maltz A.C. (2001), Project success: a multidimensional strategic concept, „Long Range Planning”, Vol. 34.
 • Sońta-Drączkowska E. (2012), Problemy zarządzania dostawcami w projektach informatycznych, „Organizacje i Kierowanie”, nr 3.
 • Standard ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes, 2008.
 • Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 • Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa.
 • [www 1] Raport z Polskiego Badania Projektów IT 2010, http://www.pmresearch.pl/sites/results (dostęp: 27.03.2014).
 • [www 2] The Standish Group International, Inc., Chaos Summary 2009, http://blog.standishgroup.com (dostęp: 27.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fa2da1d-1f86-4b8d-ba0d-ad12d9626eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.