PL EN


2012 | 24 | 306-315
Article title

Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego

Content
Title variants
EN
Workforce in Poland and European Union Towards Demographic Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy liczby ludności, zasobów pracy, mierników aktywności ekonomicznej w kontekście procesy starzenia się populacji krajów rozwiniętych. Ponadto zwrócono uwagę na kluczowe elementy systemów emerytalnych obowiązujących w wybranych krajach Na tle międzynarodowym została ukazana sytuacja Polski. W konkluzji stwierdzono, że jednym z rozwiązań problemu malejących zasobów pracy wynikających z kryzysu demograficznego jest aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym.
EN
The article presents the analysis of number of the population, the workforce availability and measures of the economic activity in a context of the population aging process observed in developed countries. In the paper the attention was also paid to the key elements of the pensions systems which are valid in chosen European countries. The problems of Polish pension system were presented on the international background. It was affirmed in the conclusion that the professional activity after retirement is one of the solutions of the aging workforce resulting from the demographic crisis.
Year
Volume
24
Pages
306-315
Physical description
Contributors
author
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
author
 • Zakład Metod Ilościowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Entzinger H., Biezeveld R., 2007, Zasady integracji imigrantów [w:] Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, red. J. Balicki, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa.
 • Eurostat, EU Labour Force Survey http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp 5.06.2010)
 • Lindell C., 2003, Longevity is increasing. What about the retirement age?, ISSA, http://www.issa.int/pdf/anvers03/topic4/2lindell.pdf (dostęp 15.07.2010).
 • Giannakouris K., 2008, Population and social conditions, „Statistics in Focus” nr 72/2008, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp 01.07.2011).
 • Giza-Poleszczuk A., 2008, Odpowiedzi na pytania badawcze. Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego [w:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym.
 • Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska I., 2008, Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [w:] System emerytalny 9 lat po reformie, red. B. Kłos, BAS, Warszawa.
 • Kłos B., 2008, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, BAS „Infos” nr 3(27).
 • Kurek S., 2011, Population changes in Poland: A second demographic transition view, „Procedia Social and Behavioral Science”, nr 19.
 • Lange M., 2008, Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski [w:] Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Marchiori L., 2011, Demographic trends and international capital flows in an integrated world, „Economic Modelling”, nr 28.
 • Mutual Information System on Social Protection in the EU Member States and the EEA, http://europa.eu.int/ (dostęp 8.08.2010).
 • Sobczyk M., 1982, Elementy statystyki i demografii, PWE, Warszawa.
 • Social Security Programs Throughout the Word, http://ssa.gov/policy/ (dostęp 8.08.2010).
 • Urbaniak B., 1998, Praca zawodowa po przejściu na emeryturę, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Wróblewska W., 2002, Women’s health status in Poland in the transition to a market economy, „Social Science & Medicine”, nr 54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fbeae78-1190-4139-a4d5-9accf510b1ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.