PL EN


2014 | 180 cz 2 | 267-280
Article title

Etyka i efektywność jako przesłanki oceny menedżerów

Authors
Content
Title variants
EN
Ethics and Efficiency as Prerequisites in Evaluation of Managers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is devoted to the relationship that arises between efficiency and ethics in the personnel policy. The article seeks to be demonstrated that the efficiency criterion should dominate the ethical criterion for the selection of managers. Such an approach is not fully respected. The results of an experiment showed that people give more importance to the ethical criterion of than to efficiency criterion.
Year
Volume
Pages
267-280
Physical description
Contributors
author
References
 • 1.Baruk A.: Nieetyczne działania detalistów z zakresu komunikacji marketingowej a ich postrzeganie przez polskich nabywców. Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011, nr 208.
 • 2.Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • 3.Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pogonowska. PWE. Warszawa 2004.
 • 4.Friedman M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków. W: G.D. Chryssides, J.H. Kaler: Wprowadzenie do etyki biznesu. PWN, Warszawa 1999.
 • 5.He L., Ho S.: Monitoring Costs, Managerial Ethics and Corporate Governance: A Modeling Approach. "Journal of Business Ethics" 2011, Vol. 99, No. 4.
 • 6.Jamka B.: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2001.
 • 7.Kahneman D., Tversky A.: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica" 1979, Vol. 47, No. 2.
 • 8.Katok E., Zwick R.: Dictator Game Giving: Rules of Fairness Versus Acts of Kndness. "International Journal of Game Theory" 1998, Vol. 27.
 • 9.Klimczak B.: Etyka gospodarcza. AE, Wrocław 1999.
 • 10.Millage A.: Ethics and the Workplace. "Internal Auditor" 2012, Vol. 69, No. 6.
 • 11.Minkes A.L., Small M.W., Chatterjee S.R.: Leadership and Business Ethics: Does It Matter? Implications for Management. "Journal of Business Ethics" 1999, Part 2, Vol. 20, No. 4.
 • 12.Nogalski B., Wójcik A., Karpacz J.: Zjawisko uchylania się od podatków wśród przedsiębiorców. W: Zrównoważony rozwój regionów. Red. J. Toruński, H. Wyrębek. Studio Emka, Warszawa 2010.
 • 13.Orczyk J.: Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.
 • 14.Porębski C.: Czy etyka się opłaca? Znak, Kraków 1997.
 • 15.Psychologia pracy i organizacji. Red. N. Chmiel. GWP, Gdańsk 2003.
 • 16.Stefańska M.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym, Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. W: Zeszyty Naukowe. Red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, nr 135.
 • 17.Stieber J., Primeaux P.: Economic Efficiency: A Paradigm for Business Ethics. "Journal of Business Ethics" 1991, Vol. 10, No. 5.
 • 18.Wanat T.: Uwarunkowania zachowań nieetycznych konsumentów: rola procesów metapoznawczych oraz funkcji pełnionej w procesie wymiany. Komunikacja rynkowa: ewolucja, wyzwania, szanse. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, nr 135.
 • 19.Wanous J., Hudy M.: Single Item Reliability: A Replication and Extension. "Organizational Research Methods" 2001, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fc5473b-dd0a-42d5-9d2d-b732c97ed206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.