Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 57/114 z. 2 | 25-38

Article title

Jak rozpoznać pastisz (i odróżnić go od parodii)?

Authors

Content

Title variants

EN
How to recognize pastiche (and distinguish it from parody)?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pastisz może być — i bywał — pojmowany na trzy rozmaite sposoby: jako gatunek, jako odmiana stylizacji oraz jako odrębna kategoria estetyczna. Z różnymi definicjami tego zjawiska wiążą się różne oceny jego walorów artystycznych. Zwracając uwagę na pewne nieścisłości w genologicznych ujęciach pastiszu (reprezentowanych tu głównie przez koncepcję Stanisława Balbusa), opowiadam się za rozpatrywaniem pastiszu na płaszczyźnie estetycznej, nie zaś stylistycznej. Nie wydaje mi się jednak słuszne definiowanie go w opozycji do parodii, co czynią Linda Hutcheon i Ryszard Nycz. Opierając się na analizach prozy Marcela Prousta i Doroty Masłowskiej, przedstawiam tezę, że pastisz i parodia są nie tyle strategiami opozycyjnymi, co raczej pokrewnymi; nierzadko wręcz trudnymi do odróżnienia.
EN
So far, pastiche has been criticized as a sign of unoriginality and epigonism of postmodern artists, marginalized as a niche, elite phenomenon and cherished as the most perfect form of contemporary art. Differences in the perception of pastiche are due to the fact that everyone defines it differently: as a genre, as a kind of stylization or as an aesthetic category. I agree that a pastiche — like a parody — should be considered as a distinct aesthetic strategy. I do not think, however, that pastiche and parody make clear and rigid opposition. Analysis of examples of literature — from Marcel Proust to Dorota Masłowska — prove that these strategies are closely related and usually occur in hand.

Keywords

Year

Volume

Pages

25-38

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Aron Paul (2008), Histoire du pastiche, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Aron Paul (2012), Les Pastiches Litteraires dans „À la Recherche Du Temps Perdu”, „Revue d’Histoire Litteraire de la France”, nr 3.
 • Bal Mieke (2012), Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Balbus Stanisław (1990), Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Aron Paul (1993), Między stylami, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków.
 • Balzac Honoriusz (1971), Eugenia Grandet, przeł. T. Żeleński-Boy, Czytelnik, Warszawa.
 • Dyer Richard (2007), Pastiche, Routledge, London.
 • Eagle Christopher (2006), On „This” and „That” in Proust: Deixis and Typologies in „À la recherche du temps perdu”, „MLN”, Vol. 121, No. 4.
 • Fraisse Luc (2012), Proust: Philosophie du pastiche et pastiche de la philosophie, „Revue d’Histoire Littéraire de la France”, nr 3;
 • Genette Gérard (2014), Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński I A. Milecki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 • Hoesterey Ingeborg (2001), Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature, Indiana UP, Bloomington.
 • Hutcheon Linda (2007), Teoria parodii. Lekcja sztuki XX wieku, przeł. A. Wojtanowska i W. Wojnowicz, wstęp. W. Wojnowicz, Atut, Wrocław.
 • Jameson Fredric (2011), Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Markiewicz Henryk (1974), Nowe przekroje i zbliżenia, PIW, Warszawa.
 • Markiewicz Henryk (2006), Kariera pastiszu [w:] Poetyka – polityka – retoryka, pod red. Wł. Boleckiego i R. Nycza, IBL PAN, Warszawa.
 • Markowski Michał Paweł (1998), Proust: sztuka tłumaczenia, „Literatura na Świecie”, nr 1−2.
 • Masłowska Dorota (2005), Paw Królowej, http://pl.scribd.com/doc/52693255/Dorota-Maslowska-Paw-krolowej.
 • Masłowska Dorota (2012), Kochanie, zabiłam nasze koty, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa.
 • Nycz Ryszard (1995), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa.
 • Nycz Ryszard (2012) Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, IBL PAN, Warszawa.
 • Proust Marcel (1957), W cieniu zakwitających dziewcząt, przeł. T. Żeleński-Boy, PIW, Warszawa.
 • Proust Marcel (1960), Czas odnaleziony, przeł. J. Rogoziński, PIW, Warszawa;
 • Sławiński Janusz (1960), Poetyka pastiszu [rec. K. Wyka, Duchy poetów podsłuchane, Kraków 1959], „Twórczość”, nr 4.
 • Słownik terminów literackich (2008), pod red. J. Sławińskiego, M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, oprac. A. Okopień-Sławińska, Ossolineum, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3fcde505-75bd-462c-8c56-9b8658599642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.