PL EN


2017 | 108 | 3 | 235-250
Article title

Pożyteczny obywatel z Grabowca, czyli nieznane karty biografii Tomasza Kajetana Węgierskiego

Title variants
EN
A Useful Citizen of Grabowiec or Unknown Pages in Tomasz Kajetan Węgierski’s Biography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo widocznego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania twórczością Tomasza Kajetana Węgierskiego w miejscu stoją badania nad jego biografią, która wciąż zawiera wiele białych plam lub informacji nieprawdziwych, choć przyjętych i zaakceptowanych. Proponowany artykuł ma na celu rewizję niektórych z nich, poprawienie błędnie dotychczas ustalonej daty i miejsca urodzenia poety, wprowadzenie w obieg naukowy nowych faktów biograficznych, w tym tego, co dotyczy jego pochodzenia. Tekst oparty został na kwerendzie w kilku archiwach. Jednym z przedstawionych odkryć są dwa nie znane dotychczas badaczom listy Tomasza Kajetana Węgierskiego (z 1778 roku i 1784 roku), które poddano analizie, przytoczono też ich pełną treść (w tłumaczeniu z języka francuskiego). Wydaje się, że zaprezentowane wnioski artykułu pozwolą ujrzeć w nieco innym kontekście działalność poety i co najmniej część jego twórczości.
EN
In spite of the increasing interest in the last years in Tomasz Kajetan Węgierski’s creativity, research in his biography stand in the same place, even though it contains many blank spots or false pieces of information which are adopted and accepted. The article aims to revise some of them, to correct the falsely established his date and place of birth, to introduce into academic circulation new bibliographical facts including that of his origin. The text is based on a few archive search queries. One of the presented discoveries are two letters unknown to Węgierski’s scholars (dated 1778 and 1784) which have been analysed and included into the paper in the translation from French. It is suggested that the conclusions from the article allow to insight into the poet’s activity and into at least a part of his literary creativity in a slightly different context.
Year
Volume
108
Issue
3
Pages
235-250
Physical description
Dates
printed
2017-09-14
Contributors
  • Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fd6ae60-092f-4b4c-bc17-3f59ba0e0ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.