PL EN


2000 | 1 | 55-66
Article title

Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polskiej gospodarce przetwórstwo spożywcze zajmuje szczególną pozycję, gdyż jest to nadal najważniejsza gałąź naszego przemysłu. Jego udział w produkcji sprzedanej całego przemysłu wynosił w 1996 r. 20,7%. Wyroby przemysłu spożywczego stanowiły około 32% sprzedaży towarów na rynek wewnętrzny i 10% eksportu. Przemysł spożywczy stanowi zatem ważne ogniwo gospodarki narodowej, w tym szczególnie gospodarki żywnościowej kraju…
Keywords
Contributors
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk
References
  • Dziadek S., 1996, Przemiany więzi produkcyjno-przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej w Makroregionie Południowym, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Kom. Geografii Przemysłu PTG i WSP w Krakowie, Kraków – Warszawa.
  • Górz B., Rajman J., 1995, Społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Południowej Polski (problemy metodyczne badań), [w:] Zadania badawcze geografii społeczno-ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarki (materiały z konferencji), pod red. A. Jagielskiego, Wrocław.
  • Program restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa w woj. słupskim, 1995, UW Słupsk.
  • Owsiany Z., 1997, „Zmiany na rynku mleka w województwie słupskim w latach 1990–1995”, praca magisterska przygotowana pod kier. E. Rydza, WSP Słupsk.
  • Rajman J., 1962, Rozwój ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią, Katowice.
  • Rydz E., Jażewicz I., 1994, Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Kraków – Warszawa.
  • Rydz E., Zaleski J., 1992, Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, WSP Słupsk.
  • Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Kom. Geografii Przemysłu PTG i WSP w Krakowie, Warszawa – Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fd7cf39-e2e8-4ebb-9705-6554b9748704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.