PL EN


2016 | 2(27) | 139-150
Article title

Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian

Content
Title variants
EN
Determinants of management functions performance in the years 1997- -2000 and 2011-2014. Structure and directions of changes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main topic of this paper is to state if the transformation of our economy as a result of political changes altered organizational culture of enterprises as regards shaping proinvestment attitude of employees. The article also discusses if conditions were created to play the role supporting shaping innovative economy. In the period 1997-2000 and 2011- -2014 we observe that the influence of innovating factors rose. However, there are still some factors which have the priority: the procedures before the effectiveness and not precisely defined status of managers.
Year
Issue
Pages
139-150
Physical description
Contributors
References
 • Becker C., 2004, Organizational routines: A review of the literature, Industrial and Corporate Change, vol. 13, no. 4, s. 643-677.
 • Boddy C.R., 2010, Corporate psychopaths and organizational type, Journal of Public Affairs, vol. 10, no. 4, s. 300-312.
 • Czakon W., 2011, Kompetencje współdziałania przedsiębiorstwa: relacyjna i sieciowa, [w:] Cyfert S. (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 187.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2014, Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnej, [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rutka R., 1984, Styl kierowania jako przejaw kultury organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rutka R., 1998, Wpływanie na zachowania przez formalizację, [w:] Nogalski B. (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, OPO, TNOiK, Bydgoszcz.
 • Rutka R., Wróbel P. (red.), 2012, Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
 • Stawiarska-Lietzau M., Łużniak-Piecha M., 2014, Psychopatia, narcyzm, histrionika – menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowanie przez nich kultury organizacyjne. Wprowadzenie do badań, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 4 (34), s. 11-30, http://eeim.kwartalnik.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/Edukacja-34_Stawiarska-Lietzau_%C5%81u%C5%BCniak-Piecha-1.pdf.
 • Strużyna J., 2012, Efektywność organizacji w cieniu rutyn, Organizacja i Kierowanie, nr 1 A.
 • Supernat J., 1997, Decydowanie w zarządzaniu. Problemy, metody, techniki, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Tokarski S., 1997, Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin.
 • Vroom V.H., Yetton P.W., 1990, Leadership and decision making, [w:] Organization Theory Selected Reading, Pugh D.S. (red.), Penguin Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fd866cf-57f4-45c0-9f66-82b2458b2de6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.