PL EN


2016 | 4(21) | 33-55
Article title

Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship of people with disabilities over the centuries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami od starożytności do czasów współczesnych. Niezależnie od okresu, w którym żyli niepełnosprawni, można zaobserwować różne rodzaje ich zawodowej aktywności. Osoby te prowadziły swoje przedsiębiorstwa w formie kramów, zakładów rzemieślniczych, gospodarstw rolnych, pracowały w wolnych zawodach jako twórcy i artyści czy doradcy na wielkopańskich dworach. Rodzaj ich pracy oraz dochody zależały od wielu czynników, jakimi charakteryzowała się dana epoka.
EN
The article presents selected examples of entrepreneurship of people with disabilities from ancient to modern times. Regardless of the period in which the disabled lived one can meet different types of their entrepreneurial activities. These people lead their companies in the form of market stalls, craft workshops, farms, worked in freelanced professions as creators and artists, advisor to nobles courts. The nature of their work and their revenues depended on many factors the era was characteristic of.
Year
Issue
Pages
33-55
Physical description
Dates
published
2016-12-29
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Angermüller R., Antonio Salieri, Dokumente seines Lebens, Bad Honnef, Verlag Karl Heinrich Bock, 2002
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, tłum. Morawski P., Warszawa, WydawnictwoSic!, 2008
 • Czerwińska M., Słowem potrafię wszystko. O piśmienniczości osób z niepełnosprawnościąwzroku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne, Zielona Góra, UniwersytetZielonogórski, 2012
 • Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciuna własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, Dz. U. z 1946 r.,nr 72, poz. 394
 • Departament Weteranów Wojennych USA, http://www.allgov.com/departments/department-of-veteran-affairs?detailsDepartmentID=567, [dostęp z dnia: 8.07.2013]
 • Frątczak P., Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa, Fundacja InicjatywSpołeczno-Ekonomicznych, 2006
 • Fürst M., Maria Theresia Paradis – Mozarta berühmte Zeitgenossin, Köln, Bohlau,2005
 • Garbat M., Koszty publiczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, „AktywizacjaZawodowa Osób Niepełnosprawnych” 2007, Nr 1
 • Garbat M., Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku,„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, Nr 4(9)
 • Garland R., The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-RomanWorld, London, Gerald Duckworth & Co, 1995
 • Gleeson B., Geographies of Disability, London, Routlege, 1999
 • Haj F., Disability in antiquity, New York, Philosophical Library, 1970
 • Halliwell R., The Mozart Family: Four Lives in a Social Context, Oxford, ClaredonPress, 1998
 • Hulek A., Podstawy rehabilitacji inwalidów, Warszawa, PZWL, 1961
 • Krawczuk A., Poczet cesarzowych Rzymu, Warszawa, Wydawnictwo Iskry, 2006
 • Krawczyk B., Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, „Nowa Szkoła” 2002, Nr 1
 • Kuotola U., Tšokkinen A., Vartio E., Suomen näkövammaisten janäkövammaistyönhistoria, Helsinki, Näkövammaisten Keskusliitto, 1988
 • Mähönen H., Omin voimin yhteistoimin – Invalidiliitto 60 vuotta, Hämeenlinna, Invalidiliitto,1998
 • Medieval clergy and disability, Heslington, York, Borthwick Institute for ArchivesUniversity of York, 2012
 • Neilson S., Moraru H., The Smith-Fess Act 1920, Legislative History of the AmericanState-Federal Vocational Rehabilitation Program, Washington, 2010, http://jschell.mywed.uga.edu/history/legis/smith-fess.htm, [dostęp z dnia: 2.03.2014]
 • Olivier M., Social Policy and Disabled People: From Exclusion to Inclusion, London,Longman, 1998
 • Plutarch [nd] Greek Lives: Agesilaus. Adelaide, http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plutarch/lives/chapter7.html, [dostęp z dnia: 10.10.2012]
 • Plutarch [nd] Greek Lives: Solon, http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plutarch/lives/chapter7.html, [dostęp z dnia: 10.10.2012]
 • Re-framing disability: portraits from the Royal College of Physicians, London, RoyalCollege of Physicians, 2012
 • Schöffler M., Der Blinde im Leben des Volkes. Eine Soziologie der Blindheit, Leipzig,Urania, 1956
 • Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,1959
 • Swetoniusz Gajus Trankwillus, Żywoty cezarów, tłum. Niemirska-Pliszczyńska J.,Wrocław, Ossolineum, 1987
 • Tritton A. S., Material on Muslim education in the middle ages, London, Luzac, 1957
 • Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem, Dz. U. 1932, nr 26, poz.238
 • Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin orazo zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy,których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbąwojskową, Dz. U. 1929, nr 23, poz. 229
 • Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorachspołecznych, Dz. U. z 1948 r., nr 31, poz. 210
 • Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrociehandlowym, Dz. U. z 1947 r., nr 43, poz. 218
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776
 • Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzigospodarki narodowej, Dz. U. z 1946 r., nr 3, poz. 17
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,Dz. U. 1991, nr 46, poz. 201
 • Wheatley E., Blindness, Discipline and Reward: Louis IX and the Foundation of theHospice des Quinze Vingts, „The Society for Disability Studies” 2012, Nr 12
 • Żarnecka A., Psychospołeczne aspekty edukacji niepełnosprawnych: dzieci oraz młodzieży,http://www.abcd.edu.pl/index.php/edukacja-wlaczajaca/26-psychospoleczne-aspekty-edukacji-niepelnosprawnych-dzieci-oraz-mlodziezy, [dostęp z dnia:8.01.2012]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fe721a0-84a4-43dd-8ae6-d2ac3a1e5c5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.